Streamz 27-06-2023 : Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: STREAMZ

Product-Dienst / Produit-Service: Streamz – ‘Onderhuids’

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont mensen in een dokterspraktijk waar een filmploeg binnenkomt. De muziek bouwt op tot een crescendo en de beelden gaan steeds sneller, met onder meer een close-up van een mond met de tong die over de lippen glijdt, een man die op een operatietafel gaat liggen, zwart-wit beelden van een gangster die zijn wapen afvuurt en een vrouw die flauwvalt, schreeuwende mensen en chirurgen en verpleegkundigen die onder het bloed zitten.
Aan het einde glimlachen de personages, één persoon staat achter een spreekgestoelte met microfoons, iemand anders zwaait alsof ze publiek begroet en nog iemand anders applaudisseert.

Ondertitels:
“Stel, je hebt een mottige kop, je wilt kleinere schaamlippen… Wat? Dat kan hier allemaal. Ik ben benieuwd. Dit is de plek waar eeuwige schoonheid wordt gemaakt. Maakt Olivier je geil of niet? Nee. Hete tijger.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager begrijpt dat reclame voor een nieuwe serie nodig is maar vraagt zich af of dit nu echt moet gaan over schaamlippen, seks en masturberen. De reclame wordt onder andere uitgezonden om 18 uur (terwijl kinderen kijken) en hij vindt het een beetje raar op dit uur van de dag.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot, zoals bij trailers gebruikelijk is, een selectie van fragmenten uit de gepromote serie ‘Onderhuids’ toont en aldus beoogt informatie te geven in verband met het genre van de reeks.

De Jury is echter van mening dat bepaalde van de geselecteerde scènes wel degelijk ongeschikt zijn voor jongere kijkers.

Zij is derhalve van oordeel dat deze spot van aard is om choquerend over te komen voor jonge kinderen die ermee worden geconfronteerd, wat geacht mag worden zeer waarschijnlijk te zijn bij verspreiding op het door de klager vermelde tijdstip.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 1, alinea 2 en 18.3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden in een context waarin jonge kinderen geacht mogen worden te kijken zoals in casu het geval was.

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder meedeelde dat de gebruikelijke tags en systemen die ervoor zorgen dat dergelijke trailers niet op een vroeg uur worden uitgezonden blijkbaar niet gewerkt hebben, wat hij ten zeerste betreurt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions