Steylaerts 01-10-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: STEYLAERTS

Product-Dienst / Produit-Service: Badkamer

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Vrouw: “Schat, weet je nog dat hotel?”
Man: “Mm.”
Vrouw: “Die zalige badkamer met die grote inloopdouche lijk in de boekskes. Oooh.”
Man: “Maar schatteke, hier. Het is opendeur bij Steylaerts. Gij krijgt van mij nen inloopdouche.”
Vrouw: “Echt?”
Man: “Da’s zeker.”
VO: “Deze maand kies je bij Steylaerts zelf je korting. Een gratis HiFi-installatie, gratis vloerverwarming of een gratis inloopdouche.”
Man: “Voilà se.”
VO: “Opendeurkortingen bij Steylaerts. Da’s 5.000 m2 inspiratie voor uw badkamerrenovatie. Steylaerts, in Lier en in Temse.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster is dit ronduit seksistische reclame. Het is alsof vrouwen geen belangrijke beslissingen kunnen nemen wanneer het grote aankopen betreft, alsof alle vrouwen financieel afhankelijk zijn van mannen en uit hun hand eten. Dit reflecteert volgens haar totaal niet meer hoe de jonge gezinnen functioneren, en is een aanfluiting voor de gelijkheid man-vrouw.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot voor een promotionele actie inzake de badkamerrenovaties van de adverteerder een gesprek tussen een vrouw en een man laat horen waarbij blijkt dat de inloopdouche die de man zijn vrouw beweert te zullen geven binnen het raam van deze actie sowieso gratis is.

De Jury is tevens van mening dat een en ander duidelijk blijkt uit de spot en dat de in de spot gebruikte toon niet van aard is om de vrouw of de man-vrouwverhouding in casu op een pejoratieve wijze voor te stellen.

De Jury is derhalve van mening dat de wijze waarop de radiospot is gerealiseerd door de gemiddelde consument wel degelijk zal worden opgevat als een humoristische knipoog in voormelde zin en niet als een negatieve allusie op een vrouw die financieel afhankelijk zou zijn van haar partner.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om vrouwen te denigreren of om een seksistisch stereotype te bestendigen dat ingaat tegen de evolutie van de maatschappij.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions