Reckitt Benckiser – Dettol 22-11-2017: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: RECKITT BENCKISER

Product-Dienst / Produit-Service: Dettol

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een vrouw aan een aanrecht met daarop onder meer drie kippenbillen op een snijplank. Twee meisjes komen aangelopen en willen hun schoolgerief op het aanrecht leggen. De vrouw houdt hen echter tegen en neemt een kippenbil waarmee zij over het aanrecht begint te wrijven.
Voice-over: “We maken dagelijks ontelbare keren vuiltjes schoon, maar met een gebruikte spons is het bijna alsof we dit doen. (close-up van de vrouw die met de kippenbil over een babystoel wrijft, waarna het product in beeld komt) De doekjes van Dettol verwijderen vuil in een handomdraai. Voor een 100% hygiënisch resultaat en een gezond gezin.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager wees erop dat een kippenbil voeding is en dat jaarlijkse grote hoeveelheden voedsel worden weggegooid. Deze reclame kan voor hem niet en is pedagogisch onverantwoord naar de jongere kijker toe.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot ter promotie van de schoonmaakdoekjes van de adverteerder onder meer een vrouw in beeld brengt die een kippenbil gebruikt bij wijze van spons.

De Jury is van mening dat deze scène duidelijk onrealistisch en absurd is en slechts beoogt de hygiënische kwaliteiten van het gepromote product in de verf te zetten.

Zij is met name van mening dat deze spot niet van aard is om door de gemiddelde consument letterlijk te worden genomen als een (door jongeren of ouderen) na te volgen voorbeeld en aldus niet aanzet tot het verspillen van voedsel.

Zij is derhalve van oordeel dat deze spot niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Binnen deze context en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que le spot pour la promotion des lingettes nettoyantes de l’annonceur montre entre autres une femme qui utilise une cuisse de poulet comme éponge.

Le Jury est d’avis que cette scène est clairement irréaliste et absurde et veut seulement mettre en avant les qualités hygiéniques du produit promu.

Il est notamment d’avis que ce spot n’est pas de nature à être pris au premier degré par le consommateur moyen comme un exemple à suivre (par des jeunes ou des adultes) et qu’il n’incite donc pas à gaspiller de la nourriture.

Il a dès lors estimé que ce spot ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur sur ce point.

Dans ce contexte et à défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

autres décisions