Proximus 04-12-2018: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: PROXIMUS

Product-Dienst / Produit-Service: Abonnement met smartphone

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De reclame op de website van Proximus bevat onder meer een afbeelding van een smartphone, met daaronder de tekst:
“Black Friday
• Smartphone aan verlaagde prijs met abonnement gedurende 24 maanden
• Exclusief voor Black Friday:
Betaal € 149 (met Mobilus/Epic en DataPhone € 20/maand) en ontvang € 149 van Samsung. Betaal € 99 (met Mobilus/Epic en DataPhone € 25/maand) en ontvang € 99 van Samsung.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar een actie op de website van Proximus (die men ook terugvindt op de website van Samsung) waarbij Samsung bij de aankoop van een Samsung S9+ in een winkel van Proximus een terugbetaling doet van 149€. Wanneer hij zich na zijn aankoop in een Proximus-winkel probeerde in te schrijven en eigenlijk aan alle voorwaarden voldeed volgens de website van Proximus, bleek dan op de website van Samsung dat slechts enkele EAN-codes in aanmerking kwamen. Dat kon men als klant echter pas na de aankoop merken tijdens het inschrijven op de website van Samsung. Hij vindt dat de klant hier compleet misleid wordt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de website van Proximus en van de klacht in dit verband.

Zij heeft vastgesteld dat deze reclame een aanbieding betreft voor een smartphone aan verlaagde prijs met abonnement met een korting (“cashback”) door de producent van de smartphone, in casu Samsung.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder Proximus nota van genomen dat deze op zijn eigen website de beperkende voorwaarde van de producent Samsung dat het diende te gaan om een toestel met een Belgische EAN-code niet heeft hernomen, gelet op het feit dat de smartphones die door Proximus-winkels worden verkocht officiële Belgische producten zijn.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat de configuratie van de registratiesite van Samsung een fout bevatte waardoor vier geldige Belgische EAN-codes (waaronder deze van de klager) niet geaccepteerd werden en sommige consumenten hun smartphones niet succesvol konden registreren, maar dat deze vergissing meteen door Samsung gecorrigeerd werd.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame op de website van Proximus als dusdanig niet van aard was om de consument te misleiden op het vlak van het deelnemende toestel.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions