Procter & Gamble – Omnibionta3 24-09-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: PROCTER & GAMBLE

Product-Dienst / Produit-Service: Omnibionta3

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een man die zijn hond uitlaat. Deze trekt zo hard aan zijn leiband dat de man op zijn rug achter hem aan wordt gesleept.
De voice-over stelt het gepromote product voor bij nood aan energie.
De spot toont vervolgens dezelfde man in een sportoutfit die een squat doet en al lopend vertrekt. Men ziet vervolgens dat de hond aan de leiband wordt voortgesleept achter hem.

//////////

Le spot montre un homme qui sort son chien. Celui-ci tire tellement sur la laisse que l’homme est trainé sur le dos derrière lui.
La voix-off présente le produit promu en cas de manque d’énergie.
Le spot montre ensuite le même homme en tenue de sport faire un squat et partir en courant. On voit alors que le chien est trainé en laisse derrière lui.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt dat er dierenmishandeling getoond wordt in deze reclamespot.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot een irrealistische situatie ensceneert waar een hond en zijn baas om beurt door de andere voortgesleept worden.

De Jury is van mening dat deze spot niet letterlijk te nemen is, maar duidelijk een overdreven tafereel weergeeft waarbij het humoristische gebruik van overdrijving eveneens duidelijk naar voren komt. De gebruikte beelden roepen volgens de Jury geen wreedheid of ander onbehoorlijk gedrag ten aanzien van dieren op, maar beogen slechts op humoristische wijze een energieboost te illustreren.

Gelet op de karikaturale aard van de spot in kwestie, is de Jury van oordeel dat zijn inhoud niet van aard is om choquerend over te komen voor de gemiddelde consument en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions