Pierrot Fashion 12-12-2017: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: PIERROT FASHION

Product-Dienst / Produit-Service: Kleding

Media / Média: Dagblad

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie voor de kledingzaak bevat onder meer de volgende tekst: “december = -30% op de hele wintercollectie women & man”.
Daarnaast een kleine foto van een vrouw met een zilverkleurige broek en ontbloot bovenlichaam, die een man in jeans over haar linkerschouder draagt, zodat haar boezem bedekt is op de zijkant van haar rechterborst na. Hierbij de tekst: “Bezoek ook onze outlet, tot -70%”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt dat de foto die bij deze advertentie hoort eerder naar porno neigt dan naar mode.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie voor een kledingzaak een kleine foto toont van een vrouw met een zilverkleurige broek en ontbloot bovenlichaam, die een man in jeans over haar linkerschouder draagt, zodat haar boezem bedekt is op de zijkant van haar rechterborst na, met daarbij de tekst: “Bezoek ook onze outlet, tot -70%”.

De Jury heeft gemeend dat deze afbeelding geen onfatsoenlijke of seksueel misprijzende elementen bevat en evenmin van aard is om door de gemiddelde consument als pornografisch ervaren te worden.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van mening dat de reclame geen beweringen of visuele voorstellingen bevat die indruisen tegen de geldende fatsoensnormen en dat zij de menselijke waardigheid niet aantast.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions