Pepsico – Lay’s Max 22-11-2022 : Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: PEPSICO

Product-Dienst / Produit-Service: Lay’s Max

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De tv-spot toont een rij jongeren die aan het wachten zijn om binnengelaten te worden in een concertzaal of discotheek.
Voice-over: “Nieuw. Lay’s Max.”
Een jongeman met een zak van het gepromote chipsmerk in de hand sluit achteraan aan. Hij ziet hoe lang de rij is, bijt in een chips, en roept “Who let the Max out”.
Onder het gezang van deze slogan wordt hij vervolgens door zijn vrienden doorheen de rij wachtenden op handen gedragen naar de ingang, waarna zij worden binnengelaten.
Hierna komt het product in beeld en een afbeelding van verpakkingen ervan met daaronder “#letyourmaxout”.
Voice-over: “Nieuw. Lay’s Max. Max smaak. Max pikant. En max crunch.”
Aan het einde van de spot komt een andere jongeman in beeld achteraan de rij, zonder zak van het gepromote chipsmerk, die ook “Who let the Max out” roept, waarop de twee jonge vrouwen die voor hem staan zich naar hem omdraaien.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster haalde aan dat in deze spot een jongeman (model van een populair persoon: blond, modern gekleed, in groep) begint te zingen en daarop op handen naar de ingang van de discotheek wordt gebracht. Achteraan in de rij staat een jongeman (gekleed als wat men noemt een nerd en alleen) die hetzelfde probeert en die men dan raar bekijkt. Zij vindt dit niet oké in deze tijden waarin men jongeren zegt dat ze kunnen zijn wie ze zijn. Het zal volgens haar zeker een aantal jongeren onzeker maken.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze aan de hand van een humoristisch overdreven situatie beoogde naar voor te brengen hoe iemand die een zak van het gepromote product vast heeft ‘op handen wordt gedragen’.

De Jury is van mening dat deze insteek ook voldoende duidelijk blijkt uit de spot en dat hier met name niet de indruk wordt gewekt dat de tweede jongeman die aan het einde van de spot kort in beeld komt in een slecht daglicht zou worden gesteld of als minderwaardig zou worden beschouwd omwille van zijn uiterlijk of een andere reden verbonden aan zijn persoon.

Zij is derhalve van mening dat de tv-spot in kwestie niet van aard is om door de gemiddelde consument te zullen worden opgevat in de betekenis die de klaagster daaraan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om een bepaalde groep personen te discrimineren of te kleineren en evenmin strijdig is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions