Pelckmans Uitgevers 15-11-2017: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: PELCKMANS UITGEVERS

Product-Dienst / Produit-Service: Stiletto Run

Media / Média: E-mailing, Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De mailing bevatte onder meer bovenaan een afbeelding van de onderbenen van een vrouw op witte schoenen met hoge hakken, met daarnaast een reiskoffer en twee stapels boeken, met daaronder de tekst:
“Ladies Night op de Boekenbeurs
Vrijdag 3 november: ben jij erbij?
Op vrijdag 3 november is het Ladies Night op de Boekenbeurs. Vind jouw volgende favoriete boek, laat het signeren, ontmoet auteurs en maak kans op prachtige prijzen! Ontdek hieronder wat we die avond voor jou in petto hebben.”.
Daaronder nogmaals dezelfde afbeelding, met links daarvan de tekst:
“Stiletto Run: loop mee en win!
Schrijf je in voor de Stiletto Run op onze stand in Hal 1! Trek je hakken aan, verzamel zo snel mogelijk de boeken op jouw lijstje en maak kans op prachtige boekenprijzen, reischeques en -trolleys van TUI!
Ik schrijf me in!”.

De Facebookpost herneemt de afbeelding, met daarboven de tekst: “WIN / Op 3 november is het Ladies Night op de Boekenbeurs en jij kan die avond prachtige prijzen winnen! Schrijf je in voor de Stiletto Run op onze stand en maak kans op geweldige boekenprijzen, reischeques en -trolleys van TUI!” en onderaan: “Stiletto Run: win prachtige prijzen! Op 3 november kan je op de Boekenbeurs deelnemen aan de Stiletto Run van Pelckmans uitgevers. Verzamel als eerste alle boeken op je lijstje en maak kans op geweldige boekenprijzen, reischeques en -trolleys van TUI!”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager bevestigt deze reclame de stereotypering van de vrouw. Het doet vrouwen af alsof ze op de boekenbeurs niets te bieden hebben en enkel stereotiep rondparaderen op hoge hakken.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de inhoud van reclameboodschappen via e-mail en Facebook voor een geplande “Stiletto Run” wedstrijd van de adverteerder naar aanleiding van de “Ladies Night” op de Boekenbeurs te Antwerpen.

Zij benadrukt in dit verband vooreerst dat haar onderzoek zich beperkt tot de reclame-inhoud en zich niet uitstrekt tot het wedstrijdreglement als dusdanig.

Met betrekking tot de onderzochte reclameboodschappen zelf heeft de Jury vastgesteld dat deze een afbeelding bevatten van de onderbenen van een vrouw op witte schoenen met hoge hakken, met daarnaast een reiskoffer en twee stapels boeken, met daarbij de tekst “Op 3 november is het Ladies Night op de Boekenbeurs en jij kan die avond prachtige prijzen winnen! Schrijf je in voor de Stiletto Run op onze stand en maak kans op geweldige boekenprijzen, reischeques en -trolleys van TUI!” of analoge tekst.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat zijn actie kaderde binnen een door de organisator van de Boekenbeurs geïnitieerde themadag “Ladies Night”, waarbij de Boekenbeurs geheel in het teken stond van vrouwelijke lezers en auteurs en bij uitgeverijen en deelnemers opgeroepen werd tot acties in dit verband.

De Jury is van mening dat deze context ook duidelijk blijkt uit de reclameboodschappen in kwestie.

Zij is tevens van mening dat de gebruikte afbeelding en de begeleidende tekst – die beide duidelijk verwijzen naar het gekende concept van de “Stiletto Run” – niet suggereren dat de relatie van vrouwen tot lezen, boeken en de Boekenbeurs hiertoe beperkt zou zijn, maar slechts beogen om het wedstrijdconcept in de verf te zetten.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclameboodschappen in kwestie niet van aard zijn om bij te dragen tot het bestendigen van vooroordelen of stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie of om de menselijke waardigheid van de vrouw aan te tasten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions