Suzuki 11-09-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: SUZUKI

Product-Dienst / Produit-Service: Suzuki “Japan Stock Deals”

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Awel, zo laat? ’t Is half elf.”
Vrouw: “Ja, ik had een panne.”
Man: “Ja, weeral.”
Vrouw: “Ja seg, ’t is beslist. Ik verkoop hem. Nu ben ik het echt beu.”
Man: “Allez, veel geluk. Wat gaat ge daar nog voor krijgen?”
Vrouw: “4.500 euro minimum.”
Man: “Yeah right.”
VO: “Van 12 tot en met 14 september, Japan Stock Deals. Krijg tot 4.500 euro korting op uw Suzuki. Recyclagepremie inbegrepen. Voorwaarden op suzuki.be.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat hij in de radiospot eerst een vrouw hoorde die zegt dat ze minstens 4.500 euro zal krijgen voor haar oude brommer en dan een mannenstem die zegt dat Suzuki tot 4.500 euro inruilwaarde betaalt. Hij deelde tevens mee dat hij zich kan vergissen in de exacte cijfers, maar het lijkt hem wel een poging tot bedrog en dus oneerlijke reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat in de dialoog in het eerste deel van de spot, een vrouw zegt dat zij 4.500 euro minimum voor haar auto verwacht, zonder naar Suzuki te verwijzen, en dat de voice-over aan het einde van de spot het volgende vermeldt: “Krijg tot 4.500 euro korting op uw Suzuki.” en naar suzuki.be verwijst voor de voorwaarden van de actie “Japan Stock Deals”.

De Jury is van mening dat door het gebruik van het woord “tot” door de voice-over, de reclame geen te absolute bewering bevat met betrekking tot het voordeel van deze actie.

Zij heeft ook vastgesteld dat deze actie beschreven wordt op de website in kwestie waar de verschillende voorwaarden opgenomen worden.

Zij is van mening dat de consument aldus voldoende geïnformeerd wordt omtrent het concrete kortingsbedrag dat hij zou kunnen krijgen in het kader van deze actie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.