Suitsupply 16-06-2021: Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: SUITSUPPLY

Product-Dienst / Produit-Service: Herenmaatpakken

Media / Média: Andere (Verkooppunt)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiches tonen verstrengelde liggende koppels (vrouwen en mannen door elkaar die aan het zoenen zijn). Het centrale koppel bestaat uit een man in een pak en een vrouw in een body (die tussen haar billen naar omhoog is gekropen op een andere affiche waarop het koppel alleen te zien is). De andere personen dragen ondergoed. Twee van de vier affiches tonen de vrouw die bovenop de man ligt. Op alle affiches ziet men duidelijk dat ze elkaar tongzoenen.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klaagster verwees naar megagrote foto’s van mannen in pak en halfnaakte vrouwen in vleeskleurige minibadpakken die tongzoenen, die ze met haar dochter van 9 zag. Ze waren alle twee gechoqueerd. De adverteerder gaat volgens haar zo gewoon door met vrouwen als seksobject/erotische object te tonen.

2) De klaagster deelde mee dat dergelijke foto's vroeger in seksshops tentoongesteld werden en vindt dit echt niet kunnen in een stad of waar dan ook op een plaats waar zoveel mensen passeren.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de affiches in de winkelvitrine van de adverteerder, die deel uitmaken van zijn campagne ‘The New Normal is Coming’.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft zij er terdege nota van genomen dat deze een hoopvolle boodschap wenst te brengen ten aanzien van de mogelijkheid om weer samen te kunnen komen na de Covid-19 pandemie en dat de campagne zinspeelt op het verlangen van mensen naar lichamelijk contact.

Dienaangaande heeft de Jury vastgesteld dat de affiches in kwestie verstrengelde (tong)zoenende koppels tonen met mensen met verschillende achtergronden.

Volgens haar heeft de vrouw in casu duidelijk een actieve houding en wordt ze niet als lustobject voorgesteld of als zijnde onderdanig aan de man. Zij is derhalve van mening dat de reclame in kwestie niet van aard is om de vrouw te instrumentaliseren en het lichaam van de vrouw evenmin op een onbehoorlijke manier uitbuit.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken affiches niet denigrerend zijn voor de vrouw en haar menselijke waardigheid niet aantasten.

Zij is desalniettemin van mening dat het in casu zeer nadrukkelijk in beeld gebrachte tongzoenen de intimiteit en het verlangen naar lichamelijk contact voorbijgaat en dat de seksueel getinte beelden te expliciet zijn in functie van de door de adverteerder klaarblijkelijk beoogde zinspeling. Volgens haar zet de adverteerder aldus ongepaste houdingen in om zijn product (maatpakken voor mannen) te promoten, dat geen verband vertoont met de beelden van tongzoenende koppels.

Rekening houdend met de huidige sociale context, is de Jury derhalve van oordeel dat de affiches van aard zijn om te choqueren en indruisen tegen de hedendaagse geldende fatsoensnormen, wat strijdig is met artikel 3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) en punt 2 van de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclames in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclames niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.