Lidl 06-11-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: LIDL

Product-Dienst / Produit-Service: Campagne “Leer ons kennen”

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De animatie op Facebook toont achtereenvolgens:

- een foto van de achterzijde van een wielrenner met het logo van de adverteerder op zijn zitvlak, met de tekst: “Ons logo op de poep van Alaphilippe kent ge…” en een tekstballon met “Allez, Julian!”;

- een foto van een lachende vrouw met de duimen in de lucht, met de tekst: “Maar kent ge ons Lien van marketing al?”;

- opnieuw de foto van de achterzijde van de wielrenner met ernaast de vrouw die haar hand ter hoogte van het zitvlak van de wielrenner houdt, met de tekst: “Die heeft dat er zelf opgeplakt.”;

- opnieuw de foto van de achterzijde van de wielrenner, met de tekst: “Dus kijkt ge naar Alaphilippe zijn poep…”;

- een foto van de achterzijde van de vrouw, die achteromkijkt en het logo van de adverteerder ter hoogte van haar zitvlak houdt, met de tekst: “Dan kijkt ge ook naar die van Lien” en een tekstballon met “Helaba!”;

- de tekst: “Leer onze verschillende jobs kennen op leeronskennen.be.” met het logo van de adverteerder.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat veel mannen (zoals te zien in de reacties op de post) dergelijke reclame niet kunnen vinden: een vrouw die het logo van Lidl op de poep van “Julian” plakt en er duidelijk nog van geniet ook. Volgens hem zou iedereen paniek van de daken schreeuwen moesten de rollen omgekeerd zijn: er mogen geen stigmatiserende beelden getoond worden over vrouwen, wel dan ook niet over mannen.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze beoogde om in het raam van een bredere employer branding-campagne op een ludieke en overdreven manier te tonen wat de taken van zijn marketingcollega’s zijn en dat zij hun job graag doen.

De Jury heeft vastgesteld dat de animatie op Facebook in functie hiervan op humoristische wijze in beeld brengt hoe het logo van de adverteerder door een medewerkster zelf op de kledij van een wielrenner van de door hem gesponsorde wielerploeg wordt aangebracht.

De Jury is dienaangaande van mening dat het opzet van de adverteerder voldoende duidelijk blijkt uit de reclame en dat deze met name het werken bij de adverteerder positief naar voor wil brengen, zonder zich daarmee negatief uit te laten ten aanzien van de mannelijke wielrenner of diens menselijke waardigheid aan te tasten.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame-animatie niet van aard is om een bepaalde groep personen te kleineren en evenmin indruist tegen de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.