Join for Water 03-04-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: JOIN FOR WATER

Product-Dienst / Produit-Service: Join For Water

Media / Média: Internet (YouTube)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

In de spot komt Nic Balthazar in beeld aan de kust (met logo adverteerder rechtsboven). Hij bedient een waterpomp en zegt het volgende (+ tekst op het scherm):
“De zeespiegel stijgt, al blijft dat nog altijd moeilijk te geloven, want zoveel is er nog niet aan het veranderen, maar dat we door de klimaatverstoring vooral te weinig water gaan hebben, dat is iets dat wij nu al ondervinden. Daarom willen ze bij Join For Water inzetten op slim waterverbruik en in landen als Mali, Burundi, Haïti proberen ze de krachten te bundelen om te zorgen voor veilig drinkwater, voor iedereen. En met uw hulp zou dat nog kunnen lukken ook.”.
Aan het einde ziet men het logo van de adverteerder en www.joinforwater.ngo.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat Nic Balthazar en Join For Water klimaatontkenners zijn: het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zei nog in 2018 in hun SR15 (Special Report on Global Warming of 1.5°C) dat er laag vertrouwen is in globale toename van droogtes, behalve misschien toegenomen kans in de mediterrane regio.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de video in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft zich beperkt tot het onderzoeken van de inhoud van de betrokken reclame, zonder zich te buigen over het maatschappelijk debat over klimaatverandering dat buiten haar bevoegdheid valt.

Zij heeft vastgesteld dat de video de NGO Join For Water en haar missie voorstelt en beroep doet op de hulp van de kijkers.

Zij heeft er onder meer nota van genomen dat Nic Balthazar die in de video aan het woord komt onder meer meedeelt dat ze bij Join For Water “willen (…) inzetten op slim waterverbruik en in landen als Mali, Burundi, Haïti proberen (…) de krachten te bundelen om te zorgen voor veilig drinkwater, voor iedereen”.

Volgens de Jury gaat de video in kwestie niet zozeer over wetenschappelijke beweringen over klimaatverandering als wel over feitelijke bevindingen die de betrokken NGO aanzetten tot specifieke acties in bepaalde landen en blijkt deze campagneboodschap en het nagestreefde doel ook duidelijk uit de campagnespot in kwestie.

De Jury is derhalve van mening dat de gemiddelde consument de reclame niet op dezelfde manier zal interpreteren als de klager die bovendien naar bronnen verwijst die noch aangehaald noch tegengesproken worden door de adverteerder.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in de zin van artikel 1, alinea 2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en evenmin in strijd is met de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.