Corona Direct 28-01-2020: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: CORONA DIRECT

Product-Dienst / Produit-Service: Autoverzekering

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Man: “De autoverzekering per kilometer van Corona Direct is eerlijk en voordelig voor iedereen.”
Vrouw: “Hoeveel of hoe weinig ge ook rijdt.”
Man: “Voor u die over de snelweg scheurt.”
Vrouw: “En voor u die liever met de fiets naar het werk scheurt.”
Man: “En voor u die denkt uw broek te scheuren aan de verzekering per kilometer.”
Vrouw: “Jawel, ook voor u.”
Man: “Want bij Corona Direct betaalt iedereen alleen voor de kilometers die hij echt rijdt.”
Vrouw: “En dat is eerlijk en voordelig voor iedereen.”
Man: “Meer info over de kilometer verzekering op coronadirect.be.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat in de spot er gezegd wordt 'u scheurt naar het werk ‘, 'u scheurt...'. Volgens hem wordt er gesuggereerd dat het niet erg is dat er te snel wordt gereden zolang men een goede verzekering heeft. Dit lijkt hem dan ook in strijd met het niet aanzetten tot gevaarlijk gedrag.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat in de spot het volgende gezegd wordt om iedere bestuurder aan te spreken, hoeveel of hoe weinig hij rijdt: “Voor u die over de snelweg scheurt.”, “En voor u die liever met de fiets naar het werk scheurt.” en “En voor u die denkt uw broek te scheuren aan de verzekering per kilometer.”.

De Jury is van mening dat het duidelijk is dat het woord ‘scheuren’ gekozen is om de link te maken met het spreekwoord “zijn broek scheuren” en dat de bedoeling is om de voordelen van de verzekering van de adverteerder voor iedereen naar voor te brengen.

In deze context, is de Jury van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om aan te zetten tot gevaarlijk rijgedrag en door de gemiddelde consument ook niet aldus zal worden opgevat.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.