Lunch Garden 14-03-2017: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: LUNCH GARDEN

Product-Dienst / Produit-Service: Frieten

Media / Média: Andere (materiaal verkooppunt)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Bij een foto van een portie frieten bevat het tafelstaandertje het logo van de adverteerder en de volgende tekst:
“De echte frieten van bij ons! Frieten, Belgian French fries, chips, patatas fritas… waar je ook bent, dit typisch Belgische product vind je overal. Bij Lunch Garden snijden we onze aardappelen heel fijn zodat we ze lekker krokant goudbruin kunnen bakken. En ja, onze pommes allumettes worden door iedereen gesmaakt! Want één ding is zeker, bij Lunch Garden weten we wat lekker is!”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager wordt gesuggereerd dat de frieten bijna tot een ambachtelijk product verheven worden. Niets is echter minder waar, want ze komen uiteraard gewoon uit plastic zakken van de groothandel. Volgens hem gaat hem om oneerlijke reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de reclame tot doel had om aan te kondigen dat hij is overgeschakeld naar dunnere frieten van bij zijn producent van verse frieten.

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument de reclame ook in die zin zal begrijpen en er niet de draagwijdte aan zal geven die de klager eraan heeft gegeven in zijn klacht.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions