Lidl 21-05-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: LIDL

Product-Dienst / Produit-Service: Lidl

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Om indruk te maken op uwen date zoudt ge uw spieren kunnen tonen.” (geluid van rits)
Man: “Hopla.”
Vrouw: “Eih.”
VO: “Ja, niet die spier. Of uw spieren laten voelen.”
Man: “Ne keer aan mijn spier voelen?”
Vrouw: “Ah, jaja.” (opnieuw geluid van rits)
Man: “Hopla.”
Vrouw: “Eih.”
VO: “Ma nee eh, niet die spier. Of zelfs uw spieren laten horen.” (geluid van een scheetje)
Man: “Hopla.”
Vrouw: “Ma eikes.”
VO: “En die spier zeker niet gast. (opnieuw geluid van een scheetje) Dus als ge echt ne goeien indruk wilt maken op uwen date dan zet ge beter de verse zomerproducten van Lidl op tafel.”
Man: “Hopla, kippenboutjes van op den barbecue.”
Vrouw: “Mmm, lekker.”
VO: “De verse producten van Lidl, voor iedereen die telt.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster insinueert de spot overduidelijk dat een man drie keer zijn penis laat zien aan een vrouw die daar duidelijk niet mee gediend is. Zij vindt deze reclame niet alleen enorm flauw, maar in de nasleep van de gebeurtenissen in verband met Julie Van Espen en de vraag om meer respect voor vrouwen en actie tegen ongewenst seksueel gedrag, gewoonweg degoutant.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zelfs als de reclame mogelijk niet van de beste smaak getuigt, zullen volgens de Jury het humoristische karakter en de absurde kant van de radiospot duidelijk zijn voor de gemiddelde luisteraar en zal de spot niet als choquerend overkomen bij het grote publiek.

Zij is eveneens van mening dat de spot geen gebrek aan respect toont ten aanzien van vrouwen en dat de spot niet geïnterpreteerd zal worden als een aantasting van de menselijke waardigheid.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de spot niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions