Leatherpride Belgium 13-04-2016: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: LEATHERPRIDE BELGIUM

Product-Dienst / Produit-Service: Darklands Gay Fetish Festival 2017

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De reclame voor het “Darklands Gay Fetish Festival 2017” toont een in plasticfolie gewikkelde man in onderbroek aan een kruis, met daarbij de tekst “Worship your religion”.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Deze reclame is voor de klager als christen aanstootgevend, aangezien het symbool van Christus op het kruis wansmakelijk wordt vervormd tot een fetisj-object. De inspiratie op het christelijk geloof wordt erkend door de slogan ‘Worship your religion’. Het religieuze en het lijden worden in dit beeld gedegradeerd tot seksueel losbandig genot.
Hij heeft er geen enkel probleem mee dat homomannen een Leatherpride houden, maar de reclame die ook door andere personen dan de liefhebbers kan worden opgemerkt, moet rekening houden met dat bredere publiek, temeer daar men er zeker van mag zijn dat daar ook mensen bij zijn die erg gehecht zijn aan het beeld waarvan dit is afgeleid.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de afbeelding in kwestie zoals deze voorkomt op de Facebookpagina van de adverteerder waarop het evenement “Darklands” wordt aangekondigd.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het een kunstwerk van de Nederlandse fotograaf René Zuiderveld betreft waarmee beoogd wordt te verwijzen naar de homo-erotische bdsm leefwereld waarbinnen het aangekondigde evenement kadert, en dat de kunstenaar op het evenement zal exposeren en een lezing zal geven over zijn werk.

De Jury is van mening dat de afbeelding in kwestie aldus verband houdt met het thema van het aangekondigde evenement, eerder dan te verwijzen naar een specifieke religie.

De Jury heeft er bovendien ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de reclame in kwestie slechts op het specifieke doelpubliek gericht wordt en niet verspreid wordt via reguliere media en kanalen.

Rekening houdend met deze gehele context, is de Jury van mening dat de reclame niet indruist tegen de geldende fatsoensnormen en evenmin van aard is om een specifieke religieuze overtuiging te denigreren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions