Kruidvat 28-09-2021: Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: KRUIDVAT

Product-Dienst / Produit-Service: Oral-B mondverzorging

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Voice-over: “Groots inslaan bij Kruidvat, want we gaan er weer voordeel. Nu, alle Oral-B mondverzorging, 4 voor maar 10€. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat deze reclamespot geen uitzonderingen vermeldt en dat de actievoorwaarden niet meegedeeld worden. In zijn ogen is gewoon alles van Oral-B 4 stuks voor 10 euro want mondverzorging is een algemene categorie bij Kruidvat. In de winkel stelde hij vast dat het elektrisch gamma niet meeloopt met de actie, gewoon enkele tandpasta’s, manuele tandenborstels en een mondwater. Volgens hem zouden op basis van deze spot in theorie de opzetborstels, het elektrisch gamma, de duurdere tandpasta’s van Oral-B ook moeten meelopen met de actie. Hij is van mening dat dit misleidende reclame is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot “Nu, alle Oral-B mondverzorging, 4 voor maar 10€.” vermeldt, zonder dat op enige wijze gewag wordt gemaakt van uitzonderingen.

Zij heeft er echter ingevolge zowel de klacht als het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze actie wel degelijk aan beperkingen op het vlak van de deelnemende producten onderhevig was. De adverteerder verwijst op dit punt met name naar de volgende vermelding in een geschreven reclame-uiting met betrekking tot dezelfde actie: “Keuze uit het hele gamma m.u.v. elektrisch poetsen, multipakken en mini’s”.

De Jury is van mening dat met de in de spot gebruikte absolute bewoordingen in hoofde van de gemiddelde consument wel degelijk de verwachting wordt gecreëerd dat het volledige gamma mondverzorging van het aangehaalde merk deelneemt aan de actie, met inbegrip dus van de producten inzake elektrisch poetsen die de adverteerder in andere uitingen uitdrukkelijk als uitgesloten producten vermeldt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van de draagwijdte van de promotionele actie en het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, wat strijdig is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft zij er nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie reeds aangaf de tekst van de radiospot te zullen wijzigen.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions