Koffiemarkt 04-05-2018: Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: KOFFIEMARKT

Product-Dienst / Produit-Service: Koffiecapsules

Media / Média: E-mailing

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De promotionele e-mail bevat in het begin drie afbeeldingen van zakjes met 20 koffiecapsules van verschillende types, met daarbij telkens het bedrag “9,00” doorstreept en daaronder “4,99”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat de mail een aanbieding voor het gepromote product bevat aan 4,99€ in plaats van 9€. Op de website stelde hij echter vast dat de prijs van deze aanbieding 5,99€ is. De som van 4,99€ geldt enkel als men 10 pakketten aankoopt. Hij vindt dit misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de promotionele e-mail in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft met name vooreerst vastgesteld dat de e-mail in het begin drie afbeeldingen bevat van zakjes met 20 koffiecapsules van verschillende types, met daarbij telkens het bedrag “9,00” doorstreept en daaronder “4,99”.

Zij heeft er vervolgens echter nota van genomen dat op de website van de adverteerder bij de actie in kwestie naast dezelfde afbeelding van een zakje met 20 koffiecapsules van een bepaald type onder “Prijs per 20 Capsules” de doorstreepte prijs “€ 9,00” stond vermeld met daaronder “Nu € 5,99”.

Hieronder stond dan te lezen:
“Koop 10 x 20 Capsules voor € 4,99 per stuk en bespaar 17%
Koop 20 x 20 Capsules voor € 4,49 per stuk en bespaar 26%”.

Zij heeft ten slotte tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk in casu door een technische storing in de e-mail in kwestie niet werd aangegeven dat de vermelde promotieprijs de meest gekozen staffel betrof.

Dit niettegenstaande is de Jury van mening dat de e-mail zoals hij werd verstuurd voor de gemiddelde consument wel degelijk de verkeerde indruk wekte dat de vermelde promotieprijs gold bij aankopen vanaf één zakje met 20 koffiecapsules.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame-uiting in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de draagwijdte van deze actie en het bestaan van een specifiek prijsvoordeel.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds aangaf deze fout te zullen vermijden in nieuwe e-mailings.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions