KitchenAid 13-03-2019: Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: KITCHENAID

Product-Dienst / Produit-Service: Keukenrobots

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager deelde screenshots mee van de promotionele website voor de actie die een afbeelding van een keukenrobot met een attribuut bevat met erboven de tekst “Eindejaarspromotie – Van 15 november t.e.m. 31 december 2018” en eronder de tekst “Gratis schaaf/rasp – t.w.v. 105€ incl. BTW – bij aankoop van een 3,3 L (mini), 4,8 L, of 6,9 L keukenrobot”.
Onder “Hoe deelnemen?” de volgende tekst:
“Haast u naar de winkel
– Koop een 3,3 L (mini), 4,8 L, of 6,9 L keukenrobot.
– Houd uw kasticket of factuur goed bij.
Geniet van uw promotie in slechts enkele kliks
– Vul uw gegevens in.
– Vul het serienummer in.
– Neem het aankoopbewijs van uw keukenrobot erbij en omcirkel de datum, het aangekocht product en de prijs.
– Scan of neem een foto van uw volledig aankoopbewijs.
– Upload deze foto of scan.
– Eens we uw deelname goedgekeurd hebben, ontvangt u uw gratis schaaf/rasp binnen de 8 weken.”.
Daaronder knoppen “Nu deelnemen” en “Later deelnemen”.
Daaronder contactgegevens en een link naar “Algemene voorwaarden”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat op de website van deze promotie wordt gezegd dat men om een gratis schaaf/rasp ter waarde van 105 euro te ontvangen een KitchenAid keukenrobot moet kopen. De website beschrijft stapsgewijs wat men moet doen en begint met de tekst dat men een KitchenAid keukenrobot moet kopen. De klager heeft dit gedaan en kreeg vervolgens als antwoord dat het apparaat dat hij gekocht heeft uitgesloten is van de actie. Hij haalde aan dat echter nergens op de website een voorbehoud wordt gemaakt dat bepaalde specifieke onderliggende typenummers uitgesloten zijn van de actie. Er staat letterlijk ‘bij elke aankoop van een 3,3L, 4,8L of 6,9L keukenrobot’. Dat bepaalde modellen binnen die range uitgesloten zijn is alleen te vinden door de pdf met algemene voorwaarden te lezen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de promotionele website van de adverteerder en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie onder meer verwijst naar het feit dat in de winkels promotionele flyers beschikbaar waren waarin aan de hand van een asterisk werd verwezen naar de lijst met modellen die in aanmerking kwamen voor de actie.

De Jury is echter van mening dat niet kan worden uitgesloten dat de consument met de promotionele actie geconfronteerd wordt via de website waarnaar de klager verwijst, getuige waarvan overigens ook het wervende taalgebruik van deze website (“Hoe deelnemen? Haast u naar de winkel”, “Nu deelnemen”).

Welnu, wat de reclame-inhoud op de promotionele website in kwestie betreft, heeft de Jury er nota van genomen dat deze slechts in algemene bewoordingen vermeldt “Gratis schaaf/rasp (…) bij aankoop van een 3,3 L (mini), 4,8 L, of 6,9 L keukenrobot” en “Koop een 3,3 L (mini), 4,8 L, of 6,9 L keukenrobot.”, zonder te wijzen op het bestaan van beperkingen op het vlak van de deelnemende modellen binnen deze categorieën.

De Jury is tevens van mening dat het loutere feit dat de voormelde flyer tevens op de promotionele website kon worden geraadpleegd door onderaan de pagina op de link “Algemene voorwaarden” te klikken in casu niet volstond om de gemiddelde consument voldoende attent te maken op het bestaan van dergelijke beperkingen.

Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument in de reclame op de website onvoldoende wordt geïnformeerd over de beperkingen op het vlak van de in aanmerking komende modellen, terwijl dit essentiële informatie betreft.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de draagwijdte van de actie wat betreft de deelnemende modellen, wat strijdig is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame op de website te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions