Jet Import – Red Bull 19-01-2022: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: JET IMPORT

Product-Dienst / Produit-Service: Red Bull

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De getekende animatiespot toont een mannelijk personage dat eerst langs de lange haren van een vrouwelijk personage een toren afdaalt om op zijn paard te belanden en weg te rijden, vervolgens afscheid neemt van een ander vrouwelijk personage dat vergezeld is van andere, kleinere mannelijke personages, en ten slotte een afscheidskus krijgt van nog een ander vrouwelijk personage dat zich in een met rozen omringde toren bevindt, waarbij de vrouwelijke personages telkens bedroefd reageren. Men ziet vervolgens een beeld van de achterzijde van de ruiter terwijl hij aan de horizon verdwijnt.
Op muziek gezongen voice-over: “Rapunzel is een schatje en hoewel ik wel graag brei, zijn er nog andere vrouwen die ik liever niet afschrijf. Sneeuwwitje heeft haar dwergen en dat is dikke pech, dat geeft me vleugels dus ik vlieg hier gewoon weg. Doornroosje wil ook kussen, ik maak haar wakker en vertrek, ik knijp er van tussen. Ik ben de sprookjesprins, spro-o-okjesprins. In de liefde geeft Red Bull mij het meesterschap en zo ga ik nog lang en gelukkig op stap.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster toont de reclame een macho man die zielig in beeld gebrachte vrouwelijke sprookjesfiguren de ene na de andere gebruikt en flierefluitend achterlaat. Gezien #metoo en het foute beeld dat sommige mannen al met betrekking tot vrouwen hebben, vindt ze de verheerlijking van machisme op de manier waarop het gebracht is compleet ongepast en zeer seksistisch.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze getekende animatiespot verwijst naar een aantal gekende traditionele sprookjesverhalen (Rapunzel, Sneeuwwitje en Doornroosje) met een zogenaamde sprookjesprins.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze beoogde om door middel van overdrijving een humoristische snaar te raken bij de consument, aan de hand van een karikaturale versie van de prins die in sprookjes vaak een dame in nood komt redden.

De Jury is van mening dat, hoewel het inzetten van de sprookjes in kwestie bepaalde clichébeelden met zich meebrengt, de reclame zich wel degelijk beperkt tot het parodiëren hiervan, of deze zelfs veeleer in het belachelijke trekt, zonder daarom meteen ook genderstereotypes of machisme te gaan bevestigen of uitdragen.

Zij is tevens van mening dat het humoristische gebruik van overdrijving in een fictionele context duidelijk uit de spot blijkt en dat deze met name niet van aard is om door de gemiddelde consument te zullen worden opgevat als een realistische afspiegeling van hedendaagse man-vrouwverhoudingen of als een na te volgen voorbeeld.

In deze context, is de Jury van mening dat de spot in kwestie niet van aard is om maatschappelijk laakbaar gedrag aan te moedigen of te tolereren, en evenmin van aard is om een bepaalde groep personen te denigreren of bij te dragen tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet indruist tegen de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions