INNO 28-11-2016: Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: INNO

Product-Dienst / Produit-Service: Kleding

Media / Média: Radio, Dagblad

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
“Jassen zijn warm en mooi, maar wat nog mooier is, is dat u bij Galeria Inno van 4 tot 7 november 20% korting krijgt op de jassen. Crazy deal bij Galeria Inno en nergens anders. Voorwaarden in de winkel. Galeria Inno, 1 ruimte, veel stijlen.”.

De advertentie bevat een tekening van een man en een vrouw in een jas, met daarboven de tekst:
“Crazy Deal 04>07/11”;
“-20% op alle jassen*”;
“*Zie voorwaarden in de winkel”.
Onderaan rechts het logo van de adverteerder, met de slogan “Eén ruimte, veel stijlen”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Aangetrokken door deze reclamecampagne trok de klager naar een Inno-winkel om een jas te kopen, en stelde vast dat er andere affiches hingen, met in kleine lettertjes: “Op een selectie van jassen”. De promotie telde inderdaad maar voor een aantal rekken met jassen, en hier en daar voor enkele stuks of een rek van deelnemende merken.
Voor de klager kan over “alle jassen” niet gediscussieerd worden en is deze reclame dan ook misleidend. De formulering “alle jassen – op een selectie van jassen” is volgens hem niet alleen contradictorisch maar ook fout (correct was geweest: “alle jassen – van een selectie”).

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft met name kennis genomen van de radiospot en de printadvertentie waarmee de actie inzake jassen werd aangekondigd.

Zij heeft er nota van genomen dat in de radiospot onder meer vermeld wordt dat de consument gedurende een bepaalde periode “20% korting krijgt op de jassen”, met daarbij “Voorwaarden in de winkel” en dat de printadvertentie het heeft over “-20% op alle jassen*”, met daaronder “*Zie voorwaarden in de winkel”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze het woord “al” vermeldde om duidelijk te maken dat de actie geldig was zowel in de afdeling dames als in de afdelingen heren en kinderen, maar dat de actie slechts gold voor een selectie van de jassen, wat vermeld werd op in de winkels aanwezig promotiemateriaal. Zij heeft er tevens nota van genomen dat een niet-onaanzienlijk gedeelte van de in de winkels verkrijgbare merken niet aan de actie deelnamen.

De Jury is van mening dat zowel de radiospot als de printadvertentie in hoofde van de gemiddelde consument duidelijk de verwachting creëren dat de aangekondigde actie ook daadwerkelijk op alle jassen van toepassing zal zijn, en niet slechts op een selectie hiervan.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat de onderzochte reclames de gemiddelde consument aldus kunnen misleiden. Met name is de Jury van mening dat de gemiddelde consument door de in de reclames gebruikte absolute bewoordingen bedrogen kan worden ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel.

De Jury is bovendien van mening, in aanmerking genomen de selectie waarbij een niet-onaanzienlijk gedeelte van de principieel in aanmerking komende producten van de actie werd uitgesloten, dat de in de winkels beschikbare informatie met betrekking tot de beperkingen waaraan deze actie onderhevig is, in casu van aard is om de hoofdboodschap van de onderzochte reclames – dat de korting geldt voor alle jassen – dermate te ondergraven dat de loutere verwijzing naar het bestaan van voorwaarden in de reclames geen afbreuk doet aan het misleidend karakter van de reclames zelf.

De Jury is derhalve van oordeel dat de onderzochte reclames misleidend zijn in de zin van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions