Inex – Lannoo 23-10-2019: Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: INEX – LANNOO

Product-Dienst / Produit-Service: Bambix – Mama Baas

Media / Média: Internet (Facebook, website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klacht verwees naar een post op de Facebookpagina van Mama Baas en naar de website van Mama Baas (eigendom van Uitgeverij Lannoo).

De Facebookpost toont een foto van een kind met een fles, met bovenaan de volgende tekst: “Groeimelk. Ja of neen? We vroegen het aan onze huisartse Sofie. EN we vragen het ook aan jullie! Doe mee met onze enquête ism Bambix en win een supertof mamabaaspakket. Heel benieuwd naar jullie reacties!”.
Onderaan, “mamabaas.be” en “Groeimelk, ja of neen? Eén ding staat vast: je wil het allerbeste voor je mini-me. Maar tussen …”.

De post linkt naar een webpagina van Mama Baas met dezelfde foto en daaronder:
“Groeimelk, ja of neen?
door Expert Dr. Sofie Vanderoost
30/09/2019
Eén ding staat vast: je wil het allerbeste voor je mini-me. Maar tussen alle goede raad is het soms moeilijk om het bos door de bomen te zien. Wat heeft je kleintje echt nodig voor een goede, gezonde start? Groeimelk vanaf 1 jaar bijvoorbeeld, een must? Een vraagje voor onze huisarts.”.
Onder de titel “Wat met groeimelk?”, onder meer de volgende teksten: “Groeimelk is een goede aanvulling, want het is verrijkt met mineralen, vitamine en vetzuren. (…)” waar het woord “Groeimelk” naar een webpagina van Bambix over groeimelk linkt, en “Groeimelk van Bambix is bijvoorbeeld een uitstekende keuze, en nog eens helemaal Belgisch ook.
En nu over naar jullie! Hoe denken jullie over groeimelk? Neem deel aan onze enquête hieronder en maak kans op een van de twee mamabaaspakketten!”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster verwees naar de Facebookpagina en website van Mama Baas en deelde mee dat in het artikel een dokter aan het woord wordt gelaten over het nut van groeimelk, bijvoorbeeld deze van Bambix, en dat wanneer men op het woord groeimelk klikt, men doorverwezen wordt naar de site van Bambix. Volgens haar is nergens in het artikel aangegeven dat het eigenlijk om reclame gaat / het bericht gesponsord is door Bambix.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décison de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de communicaties via de Facebookpagina en de website van Mama Baas in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het gezamenlijk antwoord van het betrokken medium en het betrokken bedrijf nota van genomen dat het artikel enerzijds geschreven is door een externe experte en wel degelijk haar visie weergeeft, maar dat het artikel anderzijds inderdaad gekoppeld is aan een enquête in samenwerking met Bambix,

In dit verband heeft de Jury vooreerst vastgesteld dat de Facebookpost in kwestie wel degelijk duidelijk het volgende vermeldt: “Doe mee met onze enquête ism Bambix en win een supertof mamabaaspakket.”.

Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren wat deze Facebookpost betreft.

Wat echter de communicatie met als titel “Groeimelk, ja of neen?” op de website betreft, heeft de Jury vastgesteld dat deze op het ogenblik van de klacht in tegenstelling tot wat het geval was voor de Facebookpost geen melding maakte van de voormelde commerciële samenwerking.

Zij heeft er ingevolge het gezamenlijk antwoord van het betrokken medium en het betrokken bedrijf nota van genomen dat het hier een vergetelheid betrof, die ondertussen naar hun mening werd rechtgezet door onderaan de communicatie de volgende melding op te nemen:
“Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met Bambix. Meer lezen over ons advertentiebeleid kun je hier (met hyperlink).”.

In dit verband verwijst de Jury echter naar artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) op basis waarvan het commerciële karakter van een communicatie onmiddellijk duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium.

Zij is met name van oordeel dat de toevoeging van de vermelding aan het einde van de communicatie in kwestie de gemiddelde consument niet toelaat om de commerciële aard van de samenwerking duidelijk en onmiddellijk te herkennen ten opzichte van de andersoortige inhoud die aanwezig is op dezelfde website.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de betrokken partijen derhalve verzocht om de nodige maatregelen te nemen opdat het commerciële karakter van de samenwerking voor de communicatie in kwestie onmiddellijk duidelijk is, en bij gebreke daaraan de communicatie in kwestie niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions