Hubo 17-01-2024 : Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: HUBO

Product-Dienst / Produit-Service: Infraroodpanelen

Media / Média: Internet (website)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

In de folder op de website van de adverteerder bevindt zich een dubbele pagina met de titel “Elektrische kachels”.
Links onderaan een kader met de tekst:
“Infraroodpanelen “Mon Soleil Wifi”
– thermostaat (+ uitbreidbaar met externe thermostaat) en afstandsbediening
– oververhittingsbeveiliging – staand of muurbevestiging – bediening via app.”,
en links een afbeelding van het product 400 W met de prijs van 289€ en rechts een afbeelding van het product 600 W met de prijs van 369€.
Daaronder in een rode band in het groot de tekst “Infrarood = energiezuinig” en vervolgens “Infrarood verwarming verwarmt de objecten in de ruimte in plaats van de lucht. Hierdoor ervaar je sneller een aangename directe warmte voor een veel lager verbruik.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster, een milieuvereniging, haalde aan dat infraroodpanelen niet per definitie energiezuinig zijn en dat die claim misleidend is.
De klacht neemt hierna als volgt bepaalde stukken tekst over van de pagina inzake infraroodpanelen van de website “Ecobouwers”:
“Wat is het rendement van infraroodpanelen?
Infraroodpanelen vragen net als een elektrisch kacheltje of accumulatieverwarming veel stroom om warmte op te wekken. Ze doen dat wel efficiënter door het grote stralingsoppervlakte en omdat ze de warmte gerichter kunnen afgeven.
Toch blijft infraroodverwarming een vorm van elektrische verwarming: één hoeveelheid stroom wordt omgezet in één hoeveelheid warmte. Een warmtepomp werkt een stuk zuiniger. Deze kan één hoeveelheid stroom omzetten in drie tot vijf eenheden warmte. Een warmtepomp is dan ook drie tot vijf keer beter voor het milieu en bovendien comfortabeler; zeker in goed geïsoleerde woningen met weinig warmteverlies.
Hoeveel energie je kan besparen met een infraroodpaneel bij een doordacht gebruik is onduidelijk. Reële gebruiksgegevens zijn schaars.
Hoe duurzaam zijn infraroodpanelen?
Infraroodpanelen zijn pas duurzaam wanneer ze draaien op groen stroom. Helaas bestaat de huidige stroomvoorziening in België (zeker in de winter) grotendeels nog uit grijze stroom: een mix van energie gewonnen uit gas- en kerncentrales. Hernieuwbare stroom is op het moment van schrijven slechts goed voor 13,5 procent van onze stroomvoorziening. Tegen 2030 zou dat aandeel moeten stijgen tot 50 procent in Vlaanderen. Ook als je zelf je stroom opwekt met zonnepanelen, zijn infraroodpanelen niet CO2-neutraal. In de koude maanden wekken je PV-panelen aanzienlijk minder stroom op dan in de zomer, zodat je IR-panelen hoofdzakelijk hun energie moeten halen uit reguliere netstroom.
Over het algemeen genomen zijn infraroodpanelen dan ook niet duurzamer dan een efficiënte verwarming op gas. Ze zijn enkel zinvol als ze je helpen energie te besparen, of als ze aangewend worden in zeer goed geïsoleerde woningen. Alles hangt dus af van het gebruik en van je woningtype. De manier waarop je infraroodpanelen inzet maakt het grootste verschil.”.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame-uiting in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat betrokken pagina’s van de folder alleen elektrische kachels afbeelden, van verschillende merken, waaronder een advertentie van infraroodkachels met onder meer de tekst “Infrarood = energiezuinig” waarnaar de klaagster specifiek verwijst.

De Jury is van mening dat het hier voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk is dat de bij deze advertentie van infraroodkachels vermelde bewering dient te worden opgevat ten opzichte van de andere producten op deze folderpagina’s en niet ten opzichte van de andersoortige verwarmingsinstallaties waarnaar de klaagster verwijst. Zij heeft er tevens nota van genomen dat de klaagster ook erkent dat dergelijke infraroodkachels wel degelijk energiezuiniger zijn dan de andere vergelijkbare elektrische kachels afgebeeld op de betrokken folderpagina’s.

Zij is derhalve van oordeel dat de gemiddelde consument de reclame in kwestie niet zal opvatten in de betekenis die de klaagster hieraan geeft, zijnde als een milieuclaim met betrekking tot infraroodkachels als dusdanig, en dat deze niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op de door de klaagster aangehaalde punten.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions