Hubo 09-11-2017: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: HUBO

Product-Dienst / Produit-Service: Premion Powertools

Media / Média: E-mailing

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De elektronische nieuwsbrief van de adverteerder bevat een advertentie voor Premion Powertools die een foto toont van het bovenlichaam van een vrolijk of verrast kijkende man met de mond open en de linkerwenkbrauw opgetrokken die een boormachine tegen zijn linkerslaap houdt.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat er een beeltenis van een man gebruikt wordt die een boormachine tegen zijn hoofd zet als iemand die een geweer tegen zijn hoofd zet. Hij vindt dat deze houding nooit zou mogen gebruikt worden in een reclame. Dit kan voor nabestaanden van zelfmoord heel confronterend overkomen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de advertentie voor Premion Powertools een foto toont van het bovenlichaam van een vrolijk of verrast kijkende man met de mond open en de linkerwenkbrauw opgetrokken die een boormachine tegen zijn linkerslaap houdt.

Hoewel de Jury begrip heeft voor het persoonlijk standpunt van de klager, is zij van mening dat het humoristisch gebruik van een absurde en irrealistische afbeelding in de advertentie in kwestie voldoende duidelijk naar voor komt om ook als dusdanig te worden begrepen door de gemiddelde consument, als een manier om de aandacht te trekken op het gepromote product, zonder meer.

Zij meent derhalve dat deze advertentie niet van aard is om door de gemiddelde consument als choquerend of kwetsend te worden ervaren.

Bovendien is de Jury van mening dat de advertentie evenmin aanzet tot gevaarlijke gedragingen of deze banaliseert.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder en evenmin in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions