Health Mate 20-11-2019: Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: HEALTH MATE

Product-Dienst / Produit-Service: Infraroodsauna / Sauna infrarouge

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:

VO: “Dat onze infraroodsauna van Health Mate een weldaad voor lichaam en geest is, dat wist u al, maar af en toe ontdekken zelfs wij nog voordelen waar we niks van wisten.”

Man: “Dankzij onze Health Mate moet ik niet langer mee gaan shoppen met mijn vrouw.”

VO: “Aah?”

Man: “Ja, ze kan nu plots weer in haar kleren van vroeger. Ja, die infraroodsauna die heeft mij al meer uitgespaard dan dat het mij gekost heeft.”

VO: “Ok, Health Mate is nog voordeliger dan we zelf dachten. Health Mate, infraroodsauna’s sinds 1979.”

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager insinueert de reclame dat men van infraroodcabines gaat afvallen, quod non. Volgens hem verliest men enkel vocht (door transpiratie), wat men snel weer aanvult door te drinken. Hij vindt dit bedrieglijke reclame.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij is dienaangaande vooreerst van oordeel dat met de radiospot in kwestie wel degelijk, weze het impliciet, een gewichtsverliezend / vermagerend effect wordt geclaimd voor het gepromote product.

De Jury achtte het door de adverteerder in eerste instantie meegedeelde materiaal (een in 1981 naar aanleiding van een artikel dat klaarblijkelijk kritisch was over “effortless weight reduction” gepubliceerde ‘letter to the editor’ met als titel “Effect of Sweating”) echter ontoereikend om deze productclaim afdoende te staven.

Zij is tevens van mening dat de twee studies die de adverteerder meedeelde ingevolge haar verzoek om specifieker en recenter stavingsmateriaal te bezorgen wat betreft het voor het product geclaimde gewichtsverliezend / vermagerend effect (een in 2010 gepubliceerde paper met de titel “Do Far-infrared Saunas Have Cardiovascular Benefits in People with Type 2 Diabetes?” en een in 2001 gepubliceerde paper met de titel “Repeated Thermal Therapy Improves Impaired Vascular Endothelial Function in Patients With Coronary Risk Factors”) evenmin van aard zijn om de in de reclame geformuleerde algemene productclaim afdoende te staven.

De Jury heeft derhalve moeten vaststellen dat de adverteerder geen afdoende staving voor de bewering in kwestie heeft overgemaakt.

Zij is derhalve van oordeel dat de adverteerder met de radiospot in kwestie in strijd handelt met artikel 6 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), dat bepaalt dat “beschrijvingen, beweringen of illustraties met betrekking tot verifieerbare feiten in marketingcommunicatie gestaafd (moeten) kunnen worden” en dat “een dergelijke staving steeds beschikbaar (moet) zijn zodat elk bewijs direct kan worden voorgelegd op vraag van de zelfregulerende organisaties die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de Code”.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht derhalve om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions