Health Mate 06-12-2017: Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: HEALTH MATE

Product-Dienst / Produit-Service: Infraroodsauna

Media / Média: Magazine

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie met de titel “De vele gezondheidsvoordelen van een Health Mate infraroodsauna” bevat onder meer de volgende tekst: “Mensen met fibromyalgie, reuma, artritis… gebruiken ‘m als natuurlijke pijnstiller, topsporters om beter te recupereren en heel wat mensen om te relaxen. Maar een infraroodsauna wordt óók gebruikt om dé ziekte van deze tijd te voorkomen en te behandelen: kanker*.”.
Daaronder in de linkerkolom:
“Het was Dr. Irvin Sahni, een beroemd ruggengraat-chirurg verbonden aan het Spine Center of Texas, die zich in een filmpje op thetruthaboutcancer.com uitsprak over de vele voordelen van infra-roodwarmte in de strijd tegen kanker. Infraroodsauna’s worden vandaag immers ingezet bij zogenaamde hyperthermia, een therapie die erop gericht is om kankercellen te doden met behulp van warmte (vaak gecombineerd met andere methodes zoals chemo).

KANKERCELLEN VERSUS INFRAROODWARMTE

Normale lichaamscellen reageren goed op de warmte van infraroodstralen – meer zelfs, ze profiteren ervan door de extra zuurstofboost die ze ervan krijgen. Abnormale cellen – dat wil zeggen cellen met afwijkende vorm, zoals o.a. kankercellen – daarentegen houden niet van infraroodstralen, zo bewezen eerdere studies. Door je lichaam bloot te stellen aan infraroodwarmte worden afwijkende cellen gedood zonder dat normale, goede cellen aangetast worden, aldus Dr. Sahni.

DETOXEN TEGEN KANKER*

En er is meer. Kanker wordt vaak gelinkt aan een teveel aan giftige stoffen in ons lichaam. Denk maar aan tabak, luchtvervuiling, alcohol, zware metalen… Je lever, darmen en nieren voeren die afvalstoffen af, maar vaak volstaat dit niet. Zweten is een nóg betere manier om toxines te verwijderen, zo stelt Dr. Shani: “A significant amount of toxins are excreted through your skin as there are in your urine or your stool. And in some cases, probably specific toxins, even more”.
Het detox-effect van een infraroodsauna helpt dus ook ter preventie van kanker.”

In de rechterkolom, in kleinere letters onder informatie over het product: “(*) Raadpleeg steeds je arts als je een infraroodcabine wil gebruiken om medische redenen.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat de adverteerder beweert dat infraroodsauna’s kankercellen kunnen doden, wat niet klopt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat de advertentie onder meer vermeldt dat “een infraroodsauna (…) gebruikt (wordt) om dé ziekte van deze tijd te voorkomen en te behandelen: kanker” en daarvoor verwijst naar een filmpje op het internet van een chirurg uit de Verenigde Staten, onder meer in volgende bewoordingen: “Abnormale cellen – dat wil zeggen cellen met afwijkende vorm, zoals o.a. kankercellen – daarentegen houden niet van infraroodstralen, zo bewezen eerdere studies. Door je lichaam bloot te stellen aan infraroodwarmte worden afwijkende cellen gedood zonder dat normale, goede cellen aangetast worden, aldus Dr. Sahni.” en “Het detox-effect van een infraroodsauna helpt dus ook ter preventie van kanker.”.

De Jury is vooreerst van mening dat de adverteerder de uitspraken van de chirurg in kwestie in zijn reclame incorporeert op een manier die impliceert dat de claims in kwestie tevens betrekking hebben op het gepromote product.

Zij is echter tevens van mening dat de adverteerder nalaat de nodige staving voor de aldus met betrekking tot zijn product geformuleerde claims inzake het behandelen en voorkomen van kanker voor te leggen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de voornaamste kenmerken van het product, wat strijdig is met artikel VI. 97 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds bevestigd heeft deze tekst/advertentie niet meer te zullen laten verschijnen.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions