Fensterman BV & Partners 21-01-2020: Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: FENSTERMAN BV & PARTNERS

Product-Dienst / Produit-Service: Bouwonderneming

Media / Média: Andere (folder)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De folder bevat op de voorzijde in het groot de tekst “Beste Wensen voor 2020” met onderaan rechts in kleine letters “Zie achterkant”.
Op de achterzijde de volgende tekst:
“!! Nieuwe Maatregel van de Vlaamse Overheid !!
Hier moeten alle woningen vanaf 2020 aan voldoen:
Ramen dubbel glas & Dakisolatie 4 cm dikte
Indien dit niet in orde is bij controle, wordt uw woning ONGESCHIKT verklaard!
Wij kunnen u een oplossing aanbieden zodat u 2020 met een gerust hart kan ingaan.
Aarzel niet om ons hiervoor de contacteren.
Alvast de Beste Wensen vanwege
Fensterman bv & Partners (met contactgegevens)”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster voerde aan dat de reclame informatie bevat over de nieuwe isolatienormen die niet overeenstemt met wat op de site van de Vlaamse overheid is te lezen. Volgens haar maakt men mensen bang dat zij zonder meer uit hun eigen huis gezet zullen worden indien bij controle (nog) niet aan de nieuwe normen wordt voldaan.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de folder in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Voor zover nodig bevestigt de Jury vooreerst dat het hier gaat om een reclameboodschap die binnen haar bevoegdheid valt en niet om een loutere informatieve mededeling vanwege de adverteerder.

Wat de inhoud van de reclame in kwestie betreft, heeft de Jury vastgesteld dat deze in zeer absolute en dwingende bewoordingen verwijst naar nieuwe maatregelen van de Vlaamse Overheid inzake dakisolatie en dubbel glas waaraan alle woningen vanaf 2020 moeten voldoen om niet ongeschikt te worden verklaard.

Zij heeft er echter ingevolge informatie beschikbaar op de website van de Vlaamse Overheid onder meer nota van genomen dat:

  • hoewel de dakisolatienorm in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt is tot huurwoningen, de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) niet van toepassing zijn als de eigenaar de woning volledig en uitsluitend gebruikt als zijn hoofdverblijfplaats en als hij niet over een andere woning beschikt;
  • wat betreft de dubbelglasnorm het ontbreken van dubbel glas pas vanaf 2023 kan volstaan voor het ongeschikt verklaren van een woning.

De Jury is echter van mening dat de inhoud en de toon van de reclameboodschap wel degelijk ten aanzien van de gemiddelde consument de indruk wekken dat iedereen die niet meteen aan beide maatregelen voldoet, met inbegrip van eigenaars voor wie dit de hoofdverblijfplaats en enige woning is, meteen ook zware sancties zal oplopen.

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame niet alleen het gebrek aan ervaring of kennis van de consument uitbuit in de zin van artikel 4 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), maar tevens inspeelt op angst op een manier die niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk en professioneel verantwoordelijkheidsbesef in de zin van artikels 1 en 2, alinea 2 van de ICC-Code.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions