Europabank 12-02-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: EUROPABANK

Product-Dienst / Produit-Service: Consumentenkrediet

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche met de titel “Stel die nieuwe hobby niet te lang uit.” toont een afbeelding van een gezadeld paardenskelet.
Onderaan de volgende vermeldingen:
“Als u er durft voor te gaan, wij ook.
Vraag uw persoonlijke lening op afbetaling aan op europabank.be of bel gratis 0800 25 026.
Europabank
De bank die durft.
Let op, geld lenen kost ook geld.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster haalde aan dat elk jaar verschillende campagnes worden gevoerd, ook door minister Weyts, tegen het verkeerd aankopen van dieren. Een paard kost na aankoop elke maand handenvol geld, makkelijk 300-400 euro. De aankoop kan men dan misschien met een lening financieren, maar als men die dan maandelijks moet afkorten bovenop de bijkomende kosten van verzorging, veearts, hoefsmid, … zullen er volgens haar veel paarden worden gedumpt en de paardenasielen zitten nu al overvol. Zij vindt het niet kunnen dat hiermee reclame gemaakt wordt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche die een lening aanhaalt met het oog op een nieuwe hobby – met name paardrijden – en van de klacht die hierop betrekking heeft.

Zij houdt er vooreerst aan te benadrukken dat het haar niet toebehoort om zich uit te spreken over het doel zelf van de voorgestelde kredieten, maar dat zij de inhoud van de reclame als zodanig onderzoekt.

De Jury heeft er ingevolge een eerder dossier met betrekking tot deze affichagecampagne nota van genomen dat de adverteerder ervoor heeft gekozen om aan de hand van symbolische afbeeldingen de eventuele dromen van zijn klanten te illustreren evenals het feit dat hij hen in dit verband oplossingen wil aanbieden met de slogan “Als u er durft voor te gaan, wij ook.”.

Volgens de Jury zet de reclame de consumenten daarom nog niet aan om op een ondoordachte manier kredieten aan te gaan, in casu met name om zomaar een paard aan te kopen zonder zich verder te beraden over de verdere kosten die hieraan verbonden zijn.

De Jury is derhalve van mening dat de affiche in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bovendien heeft de Jury er nota van genomen dat het gaat om een reclame voor een persoonlijke lening op afbetaling, reclame waarop verschillende wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

In dit verband heeft zij met name vastgesteld dat de affiche de verplichte slogan “Let op, geld lenen kost ook geld.” vermeldt.

In het algemeen was de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet in strijd is met de toepasselijke bepalingen terzake.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions