Euro Shoe Group – Bristol 24-04-2017: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: EURO SHOE GROUP 

Product-Dienst / Produit-Service: Bristol schoenen en kleding

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont de Vlaamse komiek Philippe Geubels die op een barkruk zit en zegt: “In 2017 verdienen vrouwen nog steeds 20% minder dan mannen. Ik zeg tegen Bristol: daar moeten we iets aan doen.”
Vervolgens toont de spot drie vrolijke vrouwen, waarvan een met een bord met daarop “20%”.
VO: “Nu 20% korting op de volledige damescollectie.”
Jingle: “Er zit een beetje Bristol in iedereen.”
Aan het einde van de spot zegt Philippe Geubels tegen deze vrouw: “Da’s ook weer opgelost.”, waarop zij bedenkelijk reageert.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager moedigt zo de loonkloof framen seksisme nog aan, zeker zoiets stereotieps is ongehoord en degoutant. Volgens hem is het echt niet grappig en respectloos voor elke vrouw.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat in de spot de bekende Vlaamse komiek Philippe Geubels in zijn geëigende stijl zegt: “In 2017 verdienen vrouwen nog steeds 20% minder dan mannen. Ik zeg tegen Bristol: daar moeten we iets aan doen.”, waarna een actie met 20% korting op de damescollectie wordt gepromoot.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat aan het einde van de spot de vrouw tot wie Philippe Geubels zich richt als hij zegt “Da’s ook weer opgelost” duidelijk bedenkelijk reageert.

In deze context is de Jury van mening dat deze spot niet redelijkerwijze letterlijk opgevat kan worden door de gemiddelde consument, maar dat daarentegen zijn insteek van humoristische overdrijving onmiddellijk duidelijk blijkt.

Zij is eveneens van mening dat deze spot aldus door de gemiddelde consument niet geïnterpreteerd zal worden als een bepaalde stelling inzake de problematiek van de loonkloof tussen vrouwen en mannen in een realistische context uitdragend.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat deze spot niet van aard is om vrouwen te kleineren of te discrimineren en dat hij evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet strijdig is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder en heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions