Eneco 17-05-2021: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: ENECO

Product-Dienst / Produit-Service: Groene Energie

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De lange versie van de spot toont een meisje dat filmend met een smartphone doorheen het huis gaat en eerst de stekker van de haardroger waarmee haar vader zijn haar aan het drogen is in de badkamer uit het stopcontact trekt, dan de stekker van de computer van haar broer uit het stopcontact trekt, en ten slotte het licht van het toilet uitdoet terwijl haar moeder er nog op zit.
De korte versie bevat een selectie van beelden uit de lange versie.

Tekst lange spot:
Meisje: “Sinds kort krijgen we groene energie van Eneco in het weekend cadeau. Maar mijn familie gebruikt wel heel veel stroom. Hopla. Mijn broer is al heel de ochtend aan het gamen.”
Jongen: “Allez!”
Meisje: “Ik moet hier echt altijd alle lichten uitdoen eh.”
Mama: “Seg, ik zit hier wel eh.”
Meisje: “Oeps, ik denk dat ik wat te enthousiast was.”
VO: “Wat je ook doet met je groene stroom, je weekendverbruik krijg je van ons cadeau. Voorwaarden op Eneco.be.”

Tekst korte spot:
Meisje: “Sinds kort krijgen we groene energie van Eneco in het weekend cadeau. Maar mijn familie gebruikt wel heel veel stroom. Hopla, een lampje minder kan ook wel. Ik denk dat ik wat te enthousiast was.”
VO: “Wat je ook doet met je groene stroom, je weekendverbruik krijg je van ons cadeau. Voorwaarden op Eneco.be.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vindt het niet kunnen dat ze reclame maken om elektriciteit te verspillen. Het is gratis in het weekend en dus mag je er mee spelen: dat kan volgens haar gewoon niet.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie (in een lange en een korte versie) en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot een meisje in beeld brengt dat filmend met een smartphone het energiegebruik van haar gezinsleden aankaart, waarna de voice-over het promotionele aanbod als volgt aankondigt: “Wat je ook doet met je groene stroom, je weekendverbruik krijg je van ons cadeau.”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat hij voor deze procentuele promotie uitgaat van een week- en weekendverbruik dat stabiel blijft en dat het meisje in de spot weliswaar specifiek op zoek gaat naar zaken in huis waarvan zij meent dat die verspilling teweegbrengen maar het hierbij gaat om activiteiten die zeer gebruikelijk zijn in het weekend.

De Jury is van mening dat deze insteek ook duidelijk blijkt uit de spot in kwestie.
Zij is met name van mening dat deze tv-spot niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klaagster hieraan geeft, als zijnde een aansporing tot energieverspilling.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet de indruk geeft dat ze bepaalde handelingen goedkeurt of aanmoedigt die ingaan tegen de algemeen aanvaarde normen van milieuverantwoordelijk gedrag en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions