Duvel Moortgat 25-04-2018: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: DUVEL MOORTGAT

Product-Dienst / Produit-Service: Duvel

Media / Média: Andere (drinkbus)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager deelde foto’s mee waarop een zwarte drinkbus is te zien met aan de ene kant de tekst “A gift from heaven – Brewed on earth” en aan de andere de naam “Duvel”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat er reclame wordt gemaakt voor een biermerk op een fles of bidon welke doorgaans wordt gebruikt als fles voor dorstlessers tijdens het sporten. Doorgaans zijn deze dorstlessers bedoeld om het sporten te bevorderen.
Hij is van oordeel dat deze vorm van reclame een schending uitmaakt van artikel 9 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, dat zegt: “Reclame zal in geen geval suggereren dat de consumptie van alcoholhoudende dranken de sportprestaties positief beïnvloedt”.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de in verband met een drinkbus van de adverteerder ingediende klacht op basis van artikel 9 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant), volgens hetwelk het “reclame in geen geval (zal) suggereren dat de consumptie van alcoholhoudende dranken de sportprestaties positief beïnvloedt”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de Duvel drinkbus deel uitmaakt van een breder assortiment van merchandising waaronder sportkledij en fietsaccessoires, maar dat dit niet inhoudt dat hij de consumptie van zijn bieren tijdens sportactiviteiten promoot.

De Jury heeft daarnaast genoteerd dat de adverteerder verwijst naar de bedoeling van de door de klager aangehaalde bepaling van het Convenant, met name te vermijden dat personen worden aangezet om alcoholische dranken te benutten tijdens sportactiviteiten.

De Jury is van mening dat het merchandising-object waarop de klacht betrekking heeft op geen enkele manier suggereert dat de consumptie van bier de sportprestaties positief beïnvloedt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de drinkbus in kwestie geen inbreuk uitmaakt op voormelde bepaling van het Convenant en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions