DPG Media – VTM GO 23-10-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: DPG MEDIA

Product-Dienst / Produit-Service: VTM Go – Tv-reeks Locked Up

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
VO vrouw: “Krijg nagelwitte tanden met de nieuwe tandenborstel van D-clean. De haartjes zorgen voor een perfect resultaat en de ergonomische handgreep ka worden bijgeschaafd tot een vlijmscherp steekwapen om tussen de ribben van de cipier te steken.”
VO man: “Seizoen 1 van Locked Up eindigde met een bloedstollende ontsnapping, maar blijven Macarena en haar celgenotes uit de handen van hun achtervolgers? Bekijk het tweede seizoen van Locked Up nu gratis op VTM GO. VTM GO, altijd een goeie reden om te kijken.”

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klaagster verwees naar het einde van de reclame over een nieuwe tandenborstel waar de dame zegt dat het handvat ergonomisch en zo vlijmscherp is dat men dit in de rug van een cipier kan planten. Zij is zelf penitentiair bewakingsagent en vindt het niet kunnen dat dit op de radio te horen is. Er is volgens haar al genoeg agressie in de gevangenis zonder dat er iemand van buitenaf zulke insinuaties maakt. Voor haar en haar collega’s is dat aanzetten tot meer geweld in de gevangenis met eventuele dodelijke afloop voor de bewakingsagent.

2) De klaagster schrok van deze spot. Zij dacht dat de reclame als hoofdthema over een nieuw soort tandenborstel ging maar op het einde zei men dat deze tandenborstel ook goed kan dienen als mes voor gedetineerden om cipiers te steken. Zij vraagt zich af of het kan zijn dat dit op de radio is geplaatst om met opzet aanstoot te geven of om de luisteraars op hun waakzaamheid te testen. Ze begrijpt echt niet wat hiervan de bedoeling kan zijn. Zij kan zich niet voorstellen dat een dergelijke reclame toegelaten is, daar deze aanzet tot geweld.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft vastgesteld dat de spot uit twee delen bestaat, waarbij de boodschap die verwijst naar een tandenborstel als steekwapen onmiddellijk wordt gevolgd door de boodschap dat het tweede seizoen van de zich in een gevangenisomgeving afspelende tv-reeks Locked Up beschikbaar is bij de adverteerder.

De Jury is van mening dat het aldus voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk is dat het gaat om een radiospot ter promotie van een buitenlandse tv-reeks waarin het leven in en een – klaarblijkelijk gewelddadige – ontsnapping uit de gevangenis centraal staan.

Zij is tevens van mening dat de radiospot niet van aard is om gewelddadig of onwettelijk gedrag te tolereren of aan te moedigen, maar zich ertoe beperkt om aan de hand van de duidelijk niet letterlijk te nemen boodschap aan het begin van de spot te verwijzen naar de aard en het genre van de gepromote reeks.

Volgens de Jury blijkt aldus voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat de radiospot bedoeld is als promotie van een reeks waarvan de inhoud verband houdt met de boodschap en is deze niet van aard om voor hen choquerend over te komen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions