DPG Media – VTM Go 05-08-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: DPG MEDIA

Product-Dienst / Produit-Service: VTM GO – Tv-reeks Mr. Avila

Media / Média: E-mailing

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De e-mail met de VTM GO nieuwsbrief heeft als onderwerp “Altijd al willen leren hoe je huurmoordernaar kan worden, [voornaam van de ontvanger]?”.
Dan de tekst “Hallo [voornaam van de ontvanger],
Robert Avila is familieman, verzekeringsagent en hitman. Zijn privé- en professioneel leven gescheiden houden blijkt echter een waanzinnig epistel wanneer hij voorzitter wordt van een huurmoordenaarsgilde.
Nieuwe Emmy-award winnende serie!”.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klager was eerst enorm geschrokken van de titel en daarna kwam er verontwaardiging. Reclame maken voor een serie doet men volgens hem toch niet door te vragen of de klanten klaar zijn om huurmoordenaar te worden.

2) De klaagster vindt de gepersonaliseerde titel choquerend en ethisch onverantwoord. Zij haalde aan dat moorden niet als iets ‘cool’ gepromoot dient te worden, er is al genoeg ellende in de wereld.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclameboodschap in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft vastgesteld dat de e-mail met als afzender “VTM GO” en als onderwerp “Altijd al willen leren hoe je huurmoordernaar kan worden, [voornaam van de ontvanger]?” betrekking heeft op een nieuwe reeks in het aanbod van de adverteerder die handelt over een familieman-verzekeringsagent die tevens huurmoordenaar is.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze hiermee slechts beoogde om de abonnees van de nieuwsbrief op een ludieke manier, met gebruikmaking van de cynische en zwarte humor die ook in de reeks zelf gebruikt wordt om het zware thema te verlichten, te ‘teasen’ om de reeks in kwestie te bekijken.

De Jury is van mening dat de afzender van de e-mail onmiddellijk duidelijk is en dat het onderwerp van de e-mail eveneens duidelijk in verband staat met de beschrijving van de gepromote reeks die meteen bovenaan in de tekst van de e-mail wordt weergegeven.

Zij is tevens van mening dat de reclameboodschap niet van aard is om gewelddadig of onwettelijk gedrag te tolereren of aan te moedigen, maar zich ertoe beperkt om informatie te verschaffen in verband met de aard en het genre van de reeks.

Volgens de Jury blijkt aldus voor de gemiddelde ontvangers van de e-mail in kwestie voldoende duidelijk dat de reclameboodschap bedoeld is als promotie van een reeks waarvan de inhoud overeenstemt met de boodschap en is deze niet van aard om voor hen choquerend over te komen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions