DPG Media – Humo 10-12-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: DPG MEDIA

Product-Dienst / Produit-Service: Humo – Condoomactie

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Die ochtenderectie in de krantenwinkel. Bij elke Humo krijgt u deze week een SOA.”
Koor: “Een SOA.”
Man: “Een gratis seksueel onmisbaar attribuut.”
Koor: “Voor al uw dates.”
Man + koor: “Dus wikkel het rond uw flieter voor u leegloopt als een gieter.”
Man: “Want het beschermt op prettige wijze tegen aids.
Een SOA voor Lydia.”
Lydia: “Tegen chlamydia.”
Man: “En eentje voor Yves.”
Yves: “Tegen het sief.”
Man: “En een voor René.”
René: “Bye bye gonorroea.”
Man: “En dat helemaal gratis.”
Koor: “Gratis.”
Man: “Ja, bij elke Humo zit een condoom voor al uw SOA’s. Zowel op de keukentafel als tijdens gayparades. Aanbod geldig zolang de voorhuid strekt.”
VO vrouw: “Met de steun van Sensoa.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat deze reclame zeer veel seksueel gerelateerde onderwerpen/voorwerpen/uitdrukkingen bevat waaronder bv.: ochtenderectie, condoom, SOA, enz. Deze reclame wordt de ganse dag door uitgezonden, maar is in zijn ogen ongepast voor jonge kinderen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot naar aanleiding van de aanbieding van een gratis condoom bij het magazine Humo de vorm aanneemt van een humoristisch lied met verwijzingen naar geslachtsdelen en seksueel overdraagbare aandoeningen.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze actie in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa verband hield met het hoofdartikel rond seksuele opvoeding op school in de Humo van de betrokken week en mede beoogde op ludieke wijze jongeren te sensibiliseren rond veilige seksualiteitsbeleving maar geenszins op kinderen gericht was.

De Jury is van oordeel dat dit opzet ook voldoende blijkt uit de spot en dat de spot, rekening houdend met de huidige sociale context, niet indruist tegen de geldende fatsoensnormen.

De Jury is eveneens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om mentale of morele schade te berokkenen aan kinderen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions