De Persgroep – De Morgen 22-11-2017: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: DE PERSGROEP

Product-Dienst / Produit-Service: De Morgen

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
(jingle) Mannenstem: “Ik ben ervan overtuigd dat Bart De Wever mijn brieven grondig zal lezen en ze vervolgens straal zal negeren. Da’s nu net één van de punten waar ik het in mijn brieven over zal hebben. Bart De Wever is genadeloos in kritiek voor anderen, maar overgevoelig als hij zelf kritiek krijgt.”
Voice-over: “U hoorde Joël De Ceulaer, journalist bij De Morgen. Wat is de impact van de machtigste politicus van dit moment? Lees er alles over in de vier open brieven aan Bart De Wever. Vanaf nu in De Morgen. Meer inzicht begint bij (jingle) De Morgen. Meer inzicht, meer zalm.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager wijst erop dat de reclame herhaaldelijk werd uitgezonden voor het radiojournaal. Volgens hem gaat het eerder om een eenzijdig politiek nieuwsbericht met de deontologische tekortkoming van geen wederhoor dan om een reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en van de klacht dienaangaande in de mate dat deze betrekking heeft op reclame-inhoud.

Zij heeft vastgesteld dat de radiospot aanvangt met een jingle, vervolgens de journalist Joël De Ceulaer aan het woord laat over de politicus die het voorwerp uitmaakt van de gepromote artikelenreeks en eindigt met een voice-over die de betrokken journalist uitdrukkelijk benoemt en verwijst naar het dagblad waarin de artikelenreeks verschijnt, gevolgd door opnieuw een jingle en de slogan van het betrokken dagblad.

De Jury is van mening dat uit de inhoud van de spot duidelijk blijkt dat het hier gaat om een commerciële reclameboodschap voor het dagblad in kwestie naar aanleiding van een specifieke artikelenreeks in dit dagblad.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de radiospot duidelijk herkenbaar is als reclame en niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden verward met redactionele inhoud van de radiozender waarop hij wordt uitgezonden of met politieke reclame.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions