Colruyt – Dreamland 15-11-2017: Avis de réserve

Adverteerder / Annonceur: COLRUYT

Product-Dienst / Produit-Service: Dreamland Halloween

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie met de vermelding “Griezel mee” op de website van de adverteerder toont een foto van drie verklede kinderen rond een mini-operatietafeltje waarop een teddybeer ligt met een open buik waaruit witte vulling komt en verschillende soorten snoepgoed (waaronder rode slierten).
Links daarvan een jongen verkleed als arts in een blauwe operatieschort met bebloede handen en een bebloed voorhoofd en ter hoogte van de buik zichtbare rode darmen die deel uitmaken van het verkleedkostuum en rechts een meisje verkleed als heks die de teddybeer een inspuiting geeft. Achteraan een jongen verkleed met een doodshoofdmasker en een zwart pak met daarop een deel van een skelet afgebeeld (borstkas), een rode gordel om zijn middel en een grote, hoge zwarte hoed die een infuus gevuld met rode vloeistof vasthoudt.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt dit helemaal geen goede reclame voor een website voor kinderspeelgoed. Volgens hem bevat de reclame geweld.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Advies van voorbehoud
Décision Jury de première instance: Avis de réserve

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie ter gelegenheid van Halloween op de website van de adverteerder die een foto van drie verklede kinderen rond een mini-operatietafeltje waarop een teddybeer ligt toont met de vermelding “Griezel mee”.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de kinderen worden afgebeeld in verkleedkleren die deel uitmaken van het gepromote Halloween-assortiment van de adverteerder.

De Jury heeft in herinnering gebracht dat het feest van Halloween traditioneel inspeelt op angstgevoelens en dat de adverteerder vrij is om dit thema aan te snijden in zijn reclame.

Zij is eveneens van mening dat de reclame voldoende duidelijk gekaderd blijft binnen de thematiek van Halloween en niet aanspoort tot gewelddadig of anderszins laakbaar gedrag.

Desalniettemin is de Jury van mening dat vooral de afbeelding van de jongen verkleed als arts – in een blauwe operatieschort met bebloede handen en een bebloed voorhoofd en een graaiende bewegingen makend ter hoogte van de openliggende buik van de teddybeer waaruit niet alleen witte vulling komt maar ook onder meer rode slierten (snoepgoed zo blijkt) – het risico loopt om choquerend over te komen voor jonge kinderen.

Ze is derhalve van mening dat deze reclame negatieve reacties kan veroorzaken bij een deel van het publiek. Ze heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren in overeenstemming met artikel 2 van haar reglement en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud houdt in dat de adverteerder vrij is met betrekking tot het gevolg dat hij aan dit advies geeft.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions