Cochon de luxe 23-11-2020: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: COCHON DE LUXE 

Product-Dienst / Produit-Service: Anti-depressie box 

Media / Média: Internet (Facebook) 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

In de Facebookpost, naast de afbeelding van een doos met een sticker “Anti-depressie box”, de volgende tekst: 
“Neerslachtig? 
Sip? 
Levensmoe? 
Geen paniek! We denken aan u! 
Vanaf woensdag 18/11 lanceren wij onze ANTI-DEPRESSIE BOX om u er terug bovenop te helpen! 
Deze box bestaat uit een aperitief, 2 snacks, 4 gerechtjes, 1 dessert en heel veel extra fun… 
Voor €99 (box voor 2p) helpen wij uw gemoed pijlsnel terug de hoogte in. 
Bestellen kan via onze website of via deze link: […]  
Hou vol. 
Het komt goed. 
We zijn er voor u!”. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klager deelde mee dat het restaurant Cochon de Luxe momenteel een « anti-depressiebox » promoot en op deze wijze depressie banaliseert, wat een ernstige ziekte is.  
Hij haalde aan dat elkeen die weet wat depressie is en tot wat het kan leiden (in extremis: zelfdoding), begrijpt dat deze promostunt een slag in het gezicht is van mensen met een depressie en hun naasten. Mensen met een depressie hebben het in coronatijden nog moeilijker dan anders. Het spotten met depressie maakt de situatie enkel maar erger. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat deze post onder de hoofding “Anti-depressie box” promotie voert voor een takeawaybox van een restaurant.  

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat hij zich er zeker van bewust dat depressie een ernstige ziekte is en dat het geenszins zijn bedoeling is om mensen aan te vallen, maar dat hij net probeert mensen die het in deze moeilijke periode lastig hebben een beetje op te beuren met zijn takeawayconcept.  

Hoewel de Jury uiteraard begrip heeft voor de diverse gevoeligheden in deze materie in de huidige gezondheidscrisis, is zij van mening dat de reclame in kwestie zich er wel degelijk toe beperkt om aan de hand van dagdagelijks taalgebruik een positieve connotatie te willen verlenen aan het gepromote product, zonder daarmee meteen ook persoon die aan een depressie lijden te bespotten of anderszins in een negatief daglicht te stellen of om hun ziekte te banaliseren.  

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om een bepaalde groep personen in diskrediet te brengen en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

autres décisions