Basic-Fit 25-09-2018: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: BASIC-FIT

Product-Dienst / Produit-Service: Fitnessclubs

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
“Wij zijn open voor iedereen met 4 armen, 4 benen en 20 tenen. Bon, dus voor iedereen die met 2 komt fitnessen. Basic Fit, open to all. Nieuwe duo-formule voor 29,99€ per maand. (…)”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Bij de klager en zijn gezin kwam de spot heel discriminerend over naar mensen met een handicap toe, alsof zij niet gewenst zijn bij Basic-Fit. Hij begrijpt de beeldspraak maar vindt dat dit ook anders, op een meer inclusieve manier had gekund.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat deze reclame voor de nieuwe duo-formule van de adverteerder voor iedereen die met 2 komt fitnessen aanvangt met de tekst: “Wij zijn open voor iedereen met 4 armen, 4 benen en 20 tenen.”.

De Jury is van mening dat het voldoende duidelijk is dat de reclame beoogt om op een humoristische wijze deze duo-formule in de verf te zetten, zonder zich daarom echter negatief of discriminerend uit te laten over personen die niet aan het geschetste beeld zouden beantwoorden, en dat de gemiddelde consument de reclame derhalve niet zal opvatten in de betekenis die de klager daaraan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot in kwestie niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions