Fox – Chicago P.D. 24-04-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: FOX

Product-Dienst / Produit-Service: Chicago P.D.

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont bij aanvang de protagonisten van de politiereeks in kwestie en vervolgens actiebeelden uit de reeks, waaronder een man die bedreigd wordt met een mes, een autoachtervolging en een vuurgevecht.
VO: “Chicago P.D., elke werkdag om kwart voor acht, nieuw bij Fox.”
Tekst op scherm:
“Fox Chicago P.D.
Elke werkdag 19.45
Elke crimineel vreest deze eenheid.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat zij net zoals heel veel mensen van haar generatie en zeer waarschijnlijk ook nog veel meer jongeren en kinderen uitgesteld naar de tv-programma’s kijkt. Zij is erg bezorgd over de agressieve reclamebeelden voor de agressieve serie Chicago P.D. op FOX die zij dan eerst moet bekijken en dit telkens opnieuw. Het verbaast haar dat we ons dan afvragen waarom de maatschappij verhardt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat de spot tegen betaling werd uitgezonden ter promotie van het programma-aanbod van Fox en bevestigt vooreerst voor zover nodig dat het hier gaat om reclame-inhoud waarvan het onderzoek binnen haar bevoegdheid valt.

Wat vervolgens de inhoud van de spot betreft, heeft de Jury vastgesteld dat de reclame zich ertoe beperkt om een selectie van fragmenten uit de gepromote politiereeks Chicago P.D. te tonen en aldus informatie te geven in verband met het genre van de reeks.

De Jury is van mening dat de gebruikte beelden aldus een getrouwe weergave van de reeks beogen te vormen, zonder daarom echter overdreven gewelddadig te zijn.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te choqueren en derhalve niet getuigt van een onbehoorlijk maatschappelijk of professioneel verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Zij is tevens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om kinderen of jongeren schade te berokkenen op moreel of mentaal vlak.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen