Fluvius 26-03-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: FLUVIUS

Product-Dienst / Produit-Service: Energiedistributienet

Media / Média: TV, Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Met ritmische muziek op de achtergrond toont de spot een druk kruispunt in bovenaanzicht, waar auto’s, voetgangers, fietsers, motorrijders en andere weggebruikers zonder te moeten stoppen of afremmen, als het ware gesynchroniseerd, door elkaar heen oversteken.
VO: “Da’s vlotjes. Net als ons energieverkeer. Fluvius. Elektriciteit en aardgas vlot tot bij u.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat het filmpje een kruispunt met voertuigen en voetgangers toont en dat het volgens het spotje om vlot verkeer gaat. Wat men echter volgens hem ziet zijn automobilisten die elke vorm van voorrang en verkeersregels negeren. Als men de kijkers gaat wijsmaken dat men geen voorrang hoeft te geven aan voetgangers aan een zebrapad of dat men gewoon mag doorrijden wanneer de voetgangers nog in het midden van de straat zijn aan het oversteken dan lijkt hem dit een gevaarlijke boodschap.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot met ritmische muziek op de achtergrond een druk kruispunt in bovenaanzicht toont, waar auto’s, voetgangers, fietsers, motorrijders en andere weggebruikers zonder te moeten stoppen of afremmen, als het ware gesynchroniseerd, door elkaar heen oversteken.

De Jury is van mening dat de enscenering in de spot in kwestie duidelijk irrealistisch is en aldus niet van aard is om door de gemiddelde consument letterlijk te worden genomen.

Bovendien benadrukt zij dat het gaat om reclame voor een dienst die geen verband houdt met motorrijtuigen en waarbij de nadruk wel degelijk wordt gelegd op het hyperbolisch weergeven van vlot verkeer teneinde het energieverkeer waarvoor de adverteerder zorgt positief in de verf te zetten, zonder daarom echter een statement inzake de naleving van de verkeersregels in te houden.

In deze context is de Jury van oordeel dat de gemiddelde consument in deze spot geenszins onverantwoord weggedrag in een realistische context zal zien en derhalve geen banalisering van dergelijk gedrag.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen