Esthetic Airlines 28-06-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: ESTHETIC AIRLINES

Product-Dienst / Produit-Service: Haartransplantatie, tandheelkunde en plastische chirurgie

Media / Média: Magazine

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie heeft bovenaan als titel: “HAARTRANSPLANTATIE, PLASTISCHE CHIRURGIE & TANDHEELKUNDE IN ISTANBUL”.

Ze bevat diverse foto’s, onder meer een voor-en-na-foto van een man die een haartransplantatie onderging, foto’s van artsen, een foto van een man met een stralend gebit en een foto van een vrouw die haar hand voor haar borst houdt.

Daarbij de contactgegevens en het logo van de adverteerder (met daarin de tekst “Adviesbureau Esthetic Airlines – Haartransplantatie, tandheelkunde & plastische chirurgie – Uw reis naar een nieuw verhaal…”, en onder meer de volgende teksten:

“INFODAGEN OP 2-3 & 4 SEPTEMBER vanaf 14u te Antwerpen.”;
Ontmoet onze chirurgen en kom langs voor een gratis consult!”;
“Gecertificeerde kliniek met Nederlandstalige begeleiding ter plaatse!”;
“Uw reis naar een nieuw verhaal!
Het succes van een esthetische ingreep begint met goede communicatie. Wat zijn uw precieze wensen, wat mag u verwachten, zijn er risico’s aan verbonden, hoe verloopt de behandeling/ingreep precies?
Met al deze vragen kunt u terecht bij het team van Esthetic Airlines. Wij zijn de schakel tussen het gespecialiseerde chirurgenteam van het Aesthetic Center in Istanbul, en u, de patiënt.
We staan u bij van bij het eerste gesprek, tot uw aankomst in de kliniek.
Wij spreken uw taal, en we zijn altijd dichtbij !”;
“De “kliniek” :
Istanbul Aesthetic Center In het hartje van Istanbul bevindt zich het Istanbul Aesthetic center.
Deze exclusieve privé kliniek heeft de uitstraling en allure van een boutique hotel.
Medisch team
De kliniek bestaat uit een klein team van plastische chirurgen met ieder hun specifieke deskundigheid.
Zo creëert men de grootste aandacht voor de patiënt en geeft men het grootste belang aan persoonlijk contact.
Hier gaat men tot het uiterste voor uw wensen.”;
“Een greep uit het aanbod van de behandelingen:
✶ Haartransplantatie
✶ Tandheelkunde
✶ Borstvergroting -borstverkleining
✶ Facelift
✶ Oogcorrecties
✶ Neuscorrectie
✶ Buikwandcorrectie
✶ Liposuctie
✶ en alle andere plastische- en esthetische ingrepen voor mannen en vrouwen.”.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vraagt zich af of deze pagina vol informatie / reclame voor plastische chirurgie in Istanbul wel toegelaten is.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie in kwestie.

Zij is dienaangaande van mening dat uit het gehele opzet en uit de bewoordingen van de volledige pagina waarover de advertentie zich uitstrekt duidelijk blijkt dat deze wel degelijk tot doel heeft om ingrepen van esthetische heelkunde of niet-heelkundige esthetische geneeskunde te bevorderen. Zij is bovendien van mening dat het hier duidelijk een op het publiek gerichte mededeling betreft.

De Jury is derhalve van mening dat de advertentie reclame uitmaakt in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, dat het begrip “reclame” omschrijft als “iedere vorm van op het publiek gerichte mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de (…) bedoelde ingrepen te bevorderen, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, reality-tv-uitzendingen inbegrepen”.

De Jury is derhalve van oordeel dat het hier gaat om verboden reclame in de zin van artikel 20/1 van de voormelde wet, dat het volgende stelt: “Het is elke natuurlijke of rechtspersoon verboden om reclame voor (…) bedoelde ingrepen te verspreiden.”.

De Jury is bovendien van oordeel dat deze reclame strijdig is met artikel 1 van de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging, dat het volgende stelt: “Niemand mag voor het verzorgen of voor het doen verzorgen door een al dan niet bevoegd persoon, in België of in het buitenland, van aandoeningen, letsels of afwijkingen van de mond en van de tanden direct of indirect enige reclame maken”.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen