DV Rental 28-06-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: DV RENTAL

Product-Dienst / Produit-Service: Trailerverhuur

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de achterzijde van de trailer staat een foto van twee vrouwen in zwarte bh en string die tegen elkaar geleund staan.
Linksboven de slogan “Want to rent me?”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager verwijst deze reclame ontegensprekelijk naar het ‘huren’ van vrouwen als seksobjecten. Een vrouw wordt hier gelijkgesteld aan het huren van een oplegger.
Hij vindt de reclame wansmakelijk, beledigend, denigrerend voor alle vrouwen, en voor alle mannen, die streven naar menselijke gelijkheid en waardigheid voor iedereen. Volgens hem heeft dit niets met seksuele emancipatie te maken en ook niet met vrijheid van meningsuiting, integendeel.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de achterzijde van de trailer in kwestie een foto toont van twee vrouwen in zwarte bh en string die tegen elkaar geleund staan, met daarnaast linksboven de slogan “Want to rent me?”.

De Jury is van mening dat het gebruik van de afbeelding van deze vrouwen geen enkel verband vertoont met de betrokken dienst – trailerverhuur – en dat de reclame op deze manier de vrouw tot een object herleidt.

Dat het hierbij slechts de bedoeling zou zijn om in het oog te springen en te verwijzen naar de huur van trailers, zoals de adverteerder argumenteert, komt de Jury met name onvoldoende voor om aannemelijk te maken dat zijn reclame aldus een verband legt tussen de afbeelding en de gepromote dienst dat het gebruik van de kwestieuze statische en geïsoleerde afbeelding zou verrechtvaardigen.

Rekening houdend met de manier waarop de vrouwen in casu afgebeeld worden in combinatie met de slogan en met de duidelijke seksuele toespeling, is de Jury eveneens van oordeel dat de reclame denigrerend is voor de vrouw en haar menselijke waardigheid aantast.

Op basis van artikel 4, alinea 1 en artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punten 2, 3 en 4 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen