DV Rental 20-06-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: DV RENTAL

Product-Dienst / Produit-Service: Trailerverhuur

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de achterzijde van de trailer staat een foto van een vrouw in lingerie met haar rechterhand op haar zijde en haar linkerhand achter haar hoofd gehouden.
Linksboven het logo van de adverteerder en daaronder de slogan “Want to rent me?”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager lijkt het alsof men een mooie madam bij zijn wagen krijgt als men daar huurt. Hij vindt het gewoon goedkoop en vraagt zich af of men halfnaakte vrouwen dan altijd kan gebruiken om welk product dan ook te verkopen. Volgens hem is dit puur seksisme.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de achterzijde van de trailer in kwestie een foto toont van een vrouw in lingerie met haar rechterhand op haar zijde en haar linkerhand achter haar hoofd gehouden en daarnaast de slogan “Want to rent me?”.

De Jury is van mening dat het gebruik van de afbeelding van deze vrouw geen enkel verband vertoont met de betrokken dienst – trailerverhuur – en dat de reclame op deze manier de vrouw tot een object herleidt.

Dat het de bedoeling zou zijn om het mooie dat door de natuur geschapen is te tonen en daarmee in de verf te zetten dat zijn trailers ook quasi perfect zijn, zoals de adverteerder argumenteert, komt de Jury met name onvoldoende voor om aannemelijk te maken dat zijn reclame aldus een verband legt tussen de afbeelding en de gepromote dienst dat het gebruik van de kwestieuze statische en geïsoleerde afbeelding zou verrechtvaardigen.

Rekening houdend met de manier waarop de vrouw in casu afgebeeld wordt in combinatie met de slogan en met de duidelijke seksuele toespeling, is de Jury eveneens van oordeel dat de reclame denigrerend is voor de vrouw en haar menselijke waardigheid aantast.

Op basis van artikel 4, alinea 1 en artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punten 2, 3 en 4 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen