DPG Media – VTM – ‘The Lost World: Jurassic Park’ 21-04-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DPG MEDIA

Product-Dienst / Produit-Service: VTM – ‘The Lost World: Jurassic Park’

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont beelden uit de film ‘The Lost World: Jurassic Park’, onder meer beelden van dinosaurussen die een kamp verwoesten en mensen aanvallen.

Ondertitels (vertaling van in het Engels gesproken tekst): “Dit is prachtig. Zo begint het altijd. Later beginnen ze te rennen en schreeuwen. Dit wordt heel erg. Mammie is heel erg boos. Vlucht, zo snel je kan. Papa!”.
VO: “En als je ze gevangen neemt, gaat het pas echt mis. Ze hebben hun les duidelijk niet geleerd. Want de natuur overwint elke keer. The Lost World: Jurassic Park, van Steven Spielberg. Straks.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat haar tienjarig kind op 24 februari 2021 tijdens de onderbreking van het programma “The Simpsons” een trailer voor de film “The Lost World: Jurassic Park” gezien zou hebben en dat het kind geschokt is geweest door al het bloed en griezel in de reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de beelden die getoond worden zich, zoals bij trailers gebruikelijk is, beperken tot het overnemen van fragmenten van de film en dus informatie geven in verband met het genre van de film.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te choqueren en derhalve niet getuigt van een onbehoorlijk maatschappelijk of professioneel verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Zij is tevens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om kinderen schade te berokkenen op moreel of mentaal vlak.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen