DPG Media – VTM Go – ‘Maxxx’ 11-01-2023: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: DPG MEDIA

Product-Dienst / Produit-Service: VTM Go – ‘Maxxx’

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont beelden uit de comedyserie in kwestie, waaronder beelden van het hoofdpersonage tijdens een begrafenis met een open kist waarvan het deksel neervalt op de arm van de overledene en beelden van een man met ontbloot bovenlichaam die aan het tongzoenen is met een vrouw in negligé terwijl het hoofdpersonage, eveneens met ontbloot bovenlichaam, hen van dichtbij aan het bekijken is.
Voice-over: “De zalige comedyserie Maxxx. Nu exclusief op VTM Go.”
Ondertitels (vertaling van in het Engels gesproken tekst):
“Ik ben Maxxx. Er komt dit jaar vast een single van me uit.
Wat is er met Maxxx?
Yahtzee. Jij was toch dood?
Ik maak een comeback.
Wij zijn Maxxx hier, snap je? We houden het Maxxxy.
Voor altijd samen.
Seks, seks, seks. Pik, pik, pik. Dat is popmuziek.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vond het jammer dat ze overdag, wanneer zij met haar zoon van 4 naar een K3-programma keek op VTM Go, reclame kregen over de tv-reeks ‘Maxxx’. Haar kleuterzoon hoeft geen vloeken of seksscenes te zien.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot, zoals bij trailers gebruikelijk is, een selectie van fragmenten uit de gepromote comedyserie ‘Maxxx’ toont en aldus beoogt informatie te geven in verband met het genre van de reeks.

De Jury is echter van mening dat bepaalde van de geselecteerde scènes wel degelijk ongeschikt zijn voor jongere kijkers, in het bijzonder de zeer seksueel getinte beelden van een man met ontbloot bovenlichaam die aan het tongzoenen is met een vrouw in negligé terwijl het hoofdpersonage, eveneens met ontbloot bovenlichaam, hen van dichtbij aan het bekijken is, waarbij men een ander personage (in het Engels) “Seks, seks, seks. Pik, pik, pik.” hoort roepen.

Zij is daarnaast van mening dat de scène tijdens een begrafenis met een open kist, waarbij het hoofdpersonage de arm van de overledene vasthoudt en vervolgens het deksel neervalt op die arm en deze met een krakend geluid breekt, angstaanjagend kan zijn voor kinderen.

Zij is derhalve van oordeel dat deze spot wel degelijk van aard is om choquerend over te komen voor jonge kinderen die ermee worden geconfronteerd, wat geacht mag worden zeer waarschijnlijk te zijn bij verspreiding binnen een familieprogramma rond ‘K3’.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 1, alinea 2 en 18.3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden in een context waarin jonge kinderen geacht mogen worden te kijken zoals in casu het geval was.

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder reeds aangaf maatregelen te hebben genomen om dit naar de toekomst toe te vermijden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen