DPG Media – VTM – ‘Fair Trade’ 21-04-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DPG MEDIA

Product-Dienst / Produit-Service: VTM – ‘Fair Trade’

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De ondertitelde spot toont beelden uit de misdaadreeks in kwestie, waaronder beelden van vuurgevechten en mensen die worden neergeschoten.
Voice-over: “Als een hinderlaag mislukt, moet het lek wel bij de politie zitten. Wilson volledig in het nauw gedreven. In Fair Trade. Maandag bij VTM, en ook op VTM GO.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vindt dat er geen reclame voor de reeks Fair Trade moet komen tijdens het programma The Voice. Dit is een familieprogramma. Hier kijken jonge kinderen naar. Het zou fijn zijn als er minder geweld is te zien op dat moment.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot zich er, zoals bij trailers gebruikelijk is, toe beperkt om een selectie van fragmenten uit de gepromote misdaadreeks ‘Fair Trade’ te tonen en aldus informatie te geven in verband met het genre van de reeks.

Zij is van mening dat de gebruikte beelden aldus een getrouwe weergave van de reeks beogen te vormen, zonder daarom echter overdreven gewelddadig te zijn.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te choqueren en derhalve niet getuigt van een onbehoorlijk maatschappelijk of professioneel verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Zij is tevens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om kinderen schade te berokkenen op moreel of mentaal vlak.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen