DPG Media – VTM – ‘Eenmaal Andermaal’ 30-04-2024: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DPG MEDIA

Product-Dienst / Produit-Service: VTM – ‘Eenmaal Andermaal’

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De tv-spot is een trailer voor het tv-programma “Eenmaal Andermaal” en gaat als volgt:
Tijdens een eerste fragment worden Axel Daeseleire en Hannelore Simoens getoond die in een veilingzaal zitten en wanneer een derde de woorden uitspreekt “Eenmaal andermaal… verkocht.” bukken ze zich voorovergebogen met hun handen over hun gezicht.
Vervolgens worden verschillende korte fragmenten getoond waarbij de volgende voice-over wordt afgespeeld: “Hannelore en Loic zijn deze keer de assistent-schattenjagers en Axel heeft een strak plan.” Daarna wordt er een fragment getoond van Hannelore Simoens en Axel Daeseleire in de auto waarbij hij zegt “De Jacques op zijn bakkes geven.” Daarna worden vier korte fragmenten getoond waarbij ze achtereenvolgend zich op een markt bevinden en marktkramers roepen “Ahoe”. “Veertig euro, vijftig euro”. Tot slot wordt een beeld van hen samen op de markt getoond waarbij Axel Daeseleire zegt “Die is terug naar zijn kinderjaren”.
Op het einde wordt een afbeelding getoond van een lachende Jacques Vermeire en Axel Daeseleire, met het opschrift “Donderdag 20.40. Eenmaal Andermaal. VTM”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat ze het niet passend vindt om het tv-programma te promoten met gebruik van de vermelding “ik ga de Jacques op zijn bakkes geven” daar op dit uur ook veel kinderen kijken.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze tv-spot een trailer is voor een veilingprogramma waarin twee bekende Vlamingen (Jacques Vermeire en Axel Daeseleire) het tegen elkaar opnemen. Tijdens de tv-spot wordt onder meer Axel Daeseleire getoond die de woorden “De Jacques op zijn bakkes geven” uitspreekt als sprake is van zijn plan voor de wedstrijd.

De Jury is van mening dat de tv-spot zich ertoe beperkt het publiek te informeren over de aard van het betrokken tv-programma, waarbij de voormelde bewoordingen duidelijk figuurlijk worden gebruikt als een verwijzing naar de competitie tussen de deelnemers, zonder daarom meteen ook door toedoen van deze passage van aard te zijn om in te druisen tegen de menselijke waardigheid of geweld te banaliseren.

Rekening houdend met de context waarbinnen de zin wordt gebruikt is zij ook van mening dat de tv-spot in kwestie evenmin van aard is om laakbaar gedrag te tolereren of aan te moedigen of om kinderen schade te berokkenen op moreel of mentaal vlak.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de spot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder en evenmin indruist tegen de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen