DPG Media – Spaargids.be 18-12-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DPG MEDIA

Product-Dienst / Produit-Service: Spaargids.be

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Ja, de vrouw van mijn leven gevonden. 25 is ze.”
Vrouw: “Pralinneke?”
Man: “Nee, nee dank u. Mijne suiker.”
Vrouw: “Sigaretje schat?
Man: “Nee, dank u schatteke. Ik rook niet. Ja, en zo”
Vrouw: “Seg, maar strakskes gaan we parachutespringen eh?”
Man: “Euh, ja?”
Vrouw: “Ja, ik heb zelf uw parachute al ingepakt.”
Man: “Maar allez, hoort dat nu. Da’s toch een lieveke eh.”
VO: “Gelukkig maakte Willy voor zijn levensverzekering wel de juiste keuze. Want dankzij spaargids.be vond hij in enkele kliks het interessantste aanbod op de markt. Vergelijk zelf op spaargids.be. Er zit meer in uw geld.”

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klaagster deelde mee dat deze spot haar doet denken aan de parachutemoord die onlangs terug in de actualiteit was. De beklaagde van de moord zou de parachute van haar liefdesrivaal gesaboteerd hebben. Volgens haar speelt deze spot hierop in en ze vindt dit ongepast.

2) Deze reclame lijkt de klaagster vrouwonvriendelijk (vrouw als “golddigger”). Bovendien verwijst de reclame volgens haar ook naar de zogenaamde parachutemoord, wat haar ongepast lijkt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot ter promotie van een servicessite van de adverteerder waar onder meer informatie over levensverzekeringen kan worden teruggevonden een fictieve dialoog laat horen tussen een man en de nieuwe vrouw van zijn leven die hem een aantal producten en een activiteit, met name parachutespringen, aanbiedt.

De Jury is van mening dat uit deze spot het humoristisch gebruik van overdrijving voldoende duidelijk naar voor komt opdat deze door de gemiddelde consument niet zou worden opgevat in de betekenis die de klaagsters daaraan geven.

Zij is met name vooreerst van mening dat de spot zich ertoe beperkt om parachutespringen aan te halen als een activiteit die om diverse redenen een risico voor de gezondheid kan inhouden, zonder daarom onrechtmatig in te spelen op een bestaande rechtszaak of gewelddadig gedrag aan te moedigen of te tolereren.

Zij is tevens van mening dat de spot duidelijk een karikaturale weergave betreft van zowel de vrouw als de man, zonder dat de adverteerder echter geacht kan worden zich hiermee denigrerend of anderszins negatief uit te spreken over vrouwen of man-vrouwverhoudingen als zodanig.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze radiospot niet indruist tegen de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen