DPG Media – Radio Willy 15-09-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DPG MEDIA 

Product-Dienst / Produit-Service: Radio Willy 

Media / Média: TV 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De spot toont een man die in een auto ontwaakt met naast hem onder meer een opgerold slaapmatje, ontbijtgranen zonder melk met zijn handen in zijn mond steekt en de radio aanzet.  
Vervolgens ziet men dat de auto op een oprit van een huis staat en dat de man zich eerst neerzet in een klein opblaaszwembadje en daarna roepend uit het autoraam hangt, waarna hij getoond wordt terwijl hij op het dak van de auto in een stoel zit, op het dak van de auto springt en tegen de haag plast.  
Als de avond valt ziet men hem eerst slapend op de grond en dan dansend voor de auto, waarna hij met een stroboscoop in de auto verder feest. De volgende ochtend stapt hij in zijn onderbroek uit de auto en strekt zich uit op de motorkap. Op het scherm verschijnt de tekst: “Rock Willy – Met Marcel Vanthilt”.  
VO Marcel Vanthilt: “Deze zomer helaas geen festivals. Maar gelukkig wel Rock Willy waar u de festivalmuziek wel hoort. Van maandag tot donderdag om 16u, bij Willy. Willy, music matters.” 

Klacht(en) / Plainte(s)  

Volgens de klager kan deze reclame, met beelden zoals op het dak van een auto springen en wildplassen, echt niet, daar dat een voorbeeld voor de jeugd is, die denkt dat dat allemaal mag. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat in deze spot ter promotie van een radiozender wordt ingespeeld op het feit dat de zomerfestivals niet konden doorgaan ingevolge de coronacrisis door een man te tonen die op de oprit van zijn huis diverse gedragingen stelt die geassocieerd kunnen worden met festivalbezoek.  

De Jury is van mening dat het humoristische gebruik van overdrijving voldoende manifest is in deze spot om door zowel jongere als oudere kijkers niet te worden opgevat als een vergoelijking door de adverteerder van het geheel van gedragingen die de protagonist in de spot stelt of als een voorstelling van na te volgen gedrag.  

Zij is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om illegaal of antisociaal gedrag te tolereren of aan te moedigen en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen