DPG Media – Humo – Radio Willy 06-05-2024: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DPG MEDIA

Product-Dienst / Produit-Service: Humo – Radio Willy – Podcast ‘Nirvana Was Here’

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont eerst een nieuwsanker die meldt “Kurt Cobain heeft zelfmoord gepleegd.”. Daarna zien we een reactie opeenvolgend van een vrouw en een man met de zinnen “I can’t believe this.” en “Magic has died.” Tijdens deze openingssequens wordt onderaan de volgende tekst vertoond: “Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord 1813.be.”
Vervolgens meldt een tweede nieuwsanker “One of the pioneers behind grunge is gone.”. Daarna zien we opnieuw een reactie van een andere vrouw die stelt “What? He’s dead?”
Tot slot wordt een fragment vertoond van een optreden waar Kurt Cobain gitaar speelt met een voice-over: “Exact 30 jaar na datum eren Humo en Willy Kurt Cobain met de nieuwe podcast Nirvana Was Here. Luister op willy.radio of op humo.be.”, waarbij ook de volgende tekst wordt vertoond op het scherm:
“30 jaar na datum eren Humo Willy Kurt Cobain”, vervolgens “Nirvana Was Here podcast” met daaronder de tekst “willy.radio” en “humo.be” met de logo’s van Willy en Humo.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat de reclame start met de heer Dany Verstraeten die tijdens een nieuwsuitzending meldt dat Kurt Cobain zelfmoord heeft gepleegd. Ondanks de tekst op het scherm over de zelfmoordlijn komt de melding “Kurt Cobain heeft zelfmoord gepleegd” volgens de klaagster heel hard binnen. Zij vindt dat deze tekst voor personen in een fragiele situatie een onvoorbereide opmerking is die heel moeilijk te aanhoren is en wordt onderschat.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury wenst vooreerst haar begrip uit te drukken ten aanzien van personen geconfronteerd met de problematiek die in deze spot aan bod komt.

Zij heeft er nota van genomen dat de spot promotie voert voor een podcast ter herdenking van Kurt Cobain en zijn muzikale nalatenschap, naar aanleiding van de dertigste verjaardag van diens overlijden, en is van mening dat deze insteek ook voldoende duidelijk blijkt uit de spot.

Zij heeft bovendien vastgesteld dat de spot zich hierbij beperkt tot een opeenvolging van neutrale en serene oude nieuwsfragmenten, waaronder ook het korte fragment waarnaar de klaagster in het bijzonder verwijst, en reacties van fans op het nieuws van het overlijden van Kurt Cobain, waarbij aan het begin van de spot ook de volgende vermelding duidelijk in beeld komt: “Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord 1813.be.”.

In deze context is de Jury van oordeel dat de kwestieuze spot niet van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen